Alkoholmisbrug og skade på andre

Internationalt studie om, hvilken skade alkoholmisbrug kan forårsage på personerne omkring den, der drikker.

Formål

Det overordnede formål med forskningsprojektet er at opnå mere viden om den skade, et alkoholmisbrug kan forårsage på andre end den person, der drikker, dvs. på familie, venner, kolleger og andre, den drikkende træffer og omgås i sin dagligdag. Det sker i målet om at kunne bidrage med viden til arbejdet med at reducere den skade, som et misbrug af alkohol kan gøre på andre mennesker. Dette internationale projekt kan sammenlignes med den rolle, som forskning i passiv rygning spillede i udviklingen af regler og love for tobak og rygning.

Baggrund

Indledende studier i højindkomstlande såsom Australien, New Zealand og USA viser, at et stort alkoholforbrug kan gøre familier fortræd, skabe stor økonomisk byrde, reducere livskvalitet og frembringe frygt og skade. Disse effekter på de mennesker, der ikke selv har et misbrug, men som omgås eller møder et menneske med et stort alkoholindtag, kan være dobbelt så tunge rent socialt, som de skader, alkoholbrugeren pådrager sig selv. Projektet, som officielt kaldes ’Alcohol’s Harm to Others: Multinational Cultural Contexts and Policy Implications’ (oversat: Alkohols skade på andre: Multinationale kulturelle kontekster og policy implikationer) bygger videre på et internationalt forskningsprojekt ved navn ’Gender, Alcohol and Culture: An International Study’ (oversat: Køn, Alkohol og Kultur: Et internationalt studie).
Læs mere om det internationale studie genahto.org

Undersøgelsen

Alkoholrelateret skade på andre kan ske i mange forskellige kulturelle og sociale sammenhænge, så derfor skal både typer og grader af skade, individuelle, sociale og økonomiske faktorer, variationer af drikkekulturer og –policies samt nye målevidenskaber såsom livskvalitet m.m. undersøges i et bredt omfang over hele verden. Projektet involverer et stort hold af internationale forskere, som arbejder sammen i målet om at analysere data fra 36 lande. Professor Kim Bloomfield fra Center for Rusmiddelforskning er udpeget som en af tre overordnede projektledere fra hele verden. Via data fra spørgeskemaundersøgelser, som repræsenterer den generelle befolkning i de 36 lande, vil forskerne analysere på den effekt mht. problemer, skader og helbredstilstand, som en storforbruger af alkohol har på mennesker i deres nærhed og område. De vil analysere data fra national og regional alkoholpolitik samt sætte fokus på forholdet mellem denne politik og forekomsten og antallet af de problemer og skader, folk kan oplever i relationen til en storforbruger af alkohol.
Projektet forventes afsluttet i 2020.

Finansiering

Projektet er en del af en international bevilling til ’Alcohol’s Harm to Others: Multinational Cultural Contexts and Policy Implications’ fra The United States National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism – NIAAA.

Samarbejder

Projektledere:

  • Kim Bloomfield, Dr.P.H., Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet 
  • Thomas K. Greenfield, Ph.D., Alcohol Research Group, Public Health Institute, Emeryville, CA, USA
  • Sharon C. Wilsnack, Ph.D., Department of Psychiatry & Behavioral Science, University of North Dakota School of Medicine and Health Sciences

Samt:
Alcohol Research Group, Philadelphia, USA:
Katherine J. Karriker-Jaffe, Ph.D. Libo Li, Ph.D. Won Kim Cook, Ph.D.
University of North Dakota School of Medicine and Health Sciences, USA:
Richard W. Wilsnack, Ph.D. Arlinda F. Kristjanson, Ph.D. Perry W. Benson, Ph.D.
Charité Universitätsmedizin, Berlin, Tyskland, Department for Biostatistics and Clinical Epidemiology:
Ulrike Grittner, Dr. Phil.