Alkoholmisbrug og skade på andre

Internationalt studie om, hvilken skade alkoholmisbrug kan forårsage på personerne omkring den, der drikker.

Formål

Det overordnede formål med projektet er at opnå mere viden om den skade, et alkoholmisbrug kan forårsage på andre end den person, der drikker, dvs. på familie, venner, kolleger og andre. Formålet er at bidrage med viden om, hvordan man kan reducere de skader, som pårørende får, når en i familien drikker. Dette projekt kan forhåbentlig med tiden få samme rolle, som forskning i passiv rygning fik i udviklingen af regler og love for tobakssalg og rygning.

Baggrund

Undersøgelser i højindkomstlande som Australien, New Zealand og USA viser, at et stort alkoholforbrug kan skade familier fx ved at kan det betyde dårlig økonomi i familien, reducere livskvaliteten for hele familien og påvirke partneren, børnenes og andre pårørendes psykiske trivsel. Skadevirkningerne fra et alkoholmisbrug kan faktisk være mere alvorlige for de pårørende end for den, der drikker, selv. Projektet, som officielt kaldes ’Alcohol’s Harm to Others: Multinational Cultural Contexts and Policy Implications’ (oversat: Alkohols skade på andre: Multinationale kulturelle kontekster og policy implikationer) bygger på et internationalt forskningsprojekt ved navn ’Gender, Alcohol and Culture: An International Study’ (oversat: Køn, Alkohol og Kultur: Et internationalt studie).
Læs mere om det internationale studie genahto.org

Undersøgelsen

Alkoholrelateret skade på andre kan ske i mange forskellige kulturelle og sociale sammenhænge, så derfor skal både typer og grader af skade, individuelle, sociale og økonomiske faktorer, variationer af drikkekulturer og –policies (politik og lovgivning) samt nye områder at måle på som livskvalitet m.m. undersøges i et bredt omfang over hele verden. Projektet involverer et stort hold af internationale forskere, som arbejder sammen om at analysere data fra 36 lande. Professor Kim Bloomfield fra Center for Rusmiddelforskning er udpeget som en af tre overordnede projektledere. Via data fra spørgeskemaundersøgelser, som repræsenterer den generelle befolkning i de 36 lande, vil forskerne analysere, hvilken effekt mht. problemer, skader og helbredstilstand, som en storforbruger af alkohol har på mennesker omkring dem. De vil analysere data fra nationale og regionale alkoholpolitikker samt undersøge forholdet mellem denne politik og forekomsten af problemer og skader, folk oplever i relationen til en person med et alkoholmisbrug.
  
Projektet forventes afsluttet i 2020.

Finansiering

Projektet er en del af en international bevilling til ’Alcohol’s Harm to Others: Multinational Cultural Contexts and Policy Implications’ fra The United States National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism – NIAAA.

Samarbejder

Projektledere:

  • Kim Bloomfield, Dr.P.H., Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet 
  • Thomas K. Greenfield, Ph.D., Alcohol Research Group, Public Health Institute, Emeryville, CA, USA
  • Sharon C. Wilsnack, Ph.D., Department of Psychiatry & Behavioral Science, University of North Dakota School of Medicine and Health Sciences

Samt:
Alcohol Research Group, Philadelphia, USA:
Katherine J. Karriker-Jaffe, Ph.D. Libo Li, Ph.D. Won Kim Cook, Ph.D.
University of North Dakota School of Medicine and Health Sciences, USA:
Richard W. Wilsnack, Ph.D. Arlinda F. Kristjanson, Ph.D. Perry W. Benson, Ph.D.
Charité Universitätsmedizin, Berlin, Tyskland, Department for Biostatistics and Clinical Epidemiology:
Ulrike Grittner, Dr. Phil.