Afkriminalisering af besiddelse af stoffer

Fra straf til hjælp. En undersøgelse af den politiske debat om afkriminalisering af stofbesiddelse i Norge.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan rusmidler, rusmiddelbrugere og rusmiddelproblematikker bliver italesat i Norge, hvor regeringen har fremsat forslag om at afkriminalisere besiddelse af stoffer til eget brug.

Baggrund

Den norske regering foreslog i 2017, at stofbesiddelse til eget brug skulle afkriminaliseres, og at håndteringen af rusmiddelproblemet skulle flyttes fra det strafferetlige område til sundhedsvæsenet. Man ønskede i den forbindelse at gå ”fra straf til hjælp”, som var overskriften på den betænkning, som regeringens ekspertudvalg udgav i slutningen af 2019. På baggrund heraf fremlagde regeringen i starten af 2021 et lovforslag om at afkriminalisere stofbesiddelse til eget forbrug. Forslaget er det første af sin slags i et nordisk land i nyere tid og har medført debat om formålet, effektiviteten og hensigtsmæssigheden af både den eksisterende lovgivning på narkotikaområdet og den foreslåede reform. Dermed udgør den politiske debat i Norge en mulighed for at belyse, hvilke antagelser og logikker kriminaliseringen af rusmidler baserer sig på, og i hvilken grad afkriminalisering repræsenterer et brud i forhold til disse antagelser.

Forbud, kriminalisering og straf udgør stadig væsentlige og centrale dele af rusmiddelpolitikken i de fleste lande verden over. Samtidig har flere FN-agenturer, såsom UNAIDS, Verdenssundheds-organisationen, FN's Udviklingsprogram (UNDP) og Sekretariatet for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) flere gange opfordret til afkriminalisering, grundet de store menneskelige og økonomiske konsekvenser forbundet med forbud. I den forbindelse er flere regeringer begyndt at stille spørgsmål om effektiviteten og hensigtsmæssigheden af ​​forbud og straf og har på forskellige måder ændret deres narkotikapolitik. På den baggrund vil vi undersøge den politiske debat om afkriminalisering af stofbesiddelse til eget forbrug i Norge. 

Undersøgelsen

Undersøgelsen baserer sig på de forskellige officielle dokumenter, der er produceret i forbindelse med den norske regerings forslag om afkriminalisering af stofbesiddelse til eget brug og forarbejderne til den norske afkriminaliseringsreform, herunder ekspertudvalgets betænkning, regeringens lovforslag og tilhørende høringssvar. Derudover inddrager og undersøger vi i projektet debatindlæg og ekspertudtalelser i nyhedsmedier omkring reformen.

Undersøgelsen foregår fra 1. maj 2021 til 15. april 2022.

Finansiering

Projektet er støttet af Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK).