TEM - Trivsels- og effektmonitorering

TEM er et redskab til trivsels- og effektmonitorering i rusmiddelbehandling. Med TEM kan behandleren og borgeren følge med i borgerens trivsel og, hvordan behandlingen virker på forbruget af alkohol og stoffer.
TEM er udviklet af Center for Rusmiddelforskning.


Sådan opretter du en borger i TEM

Opret en samtale i TEM

Udskrivning af en borger i TEM

Ændring af dato på en samtale i TEM

Automatisk udskrivning af TEM


Alle navne og CPR-numre i instruktionsvideoerne er fiktive. Videoerne er kun til undervisningsbrug.


For teknisk hjælp med TEM, kontakt:
Michael Mulbjerg Pedersen
mmp.crf@psy.au.dk, tlf. 87 16 57 79


I videoerne herunder viser rusmiddelbehandler Mette, hvordan interviewet til TEM-skemaet kan gøres, og hvordan man giver feedback på TEM. Den unge mand i videoerne er skuespiller.

TEM-interviewet


Feedback på TEM til den unge