VoksenMap

VoksenMap er et skema, som rusmiddelbehandlere kan bruge til at interviewe borgere i alderen 18 år og opefter ved opstarten af et behandlingsforløb. VoksenMap-skemaet er med til at afdække barrierer og ressourcer, som kan forhindre eller fremme borgerens arbejde med at reducere eller stoppe sit forbrug af rusmidler. VoksenMap-interviewet tager 45-60 minutter alt efter omfanget af borgerens problemer.


Instruktionsvideoer

Tolkning af profiler

Kommer snart

Instruktionsvideo

Interviewet

Kommer snart

Instruktionsvideo

Feedback

Kommer snart

Instruktionsvideo

Formulering af mål

Kommer snart

Instruktionsvideo

Behandlingsplan

Eksempler kommer snart