VoksenMap

VoksenMap er et spørgeskema, som rusmiddelbehandlere kan bruge til at interviewe voksne borgere, når de begynder i behandling for alkoholmisbrug eller stofmisbrug. VoksenMap afdækker problemer og ressourcer, som kan forhindre eller fremme borgerens arbejde med at reducere eller stoppe sit forbrug af rusmidler.


Herunder viser professor Mads Uffe Pedersen, hvordan man bruger VoksenMap og fortolker de forskellige tabeller i skemaet. VoksenMap-interviewet tager 45-60 minutter at gennemføre.

Introduktion af VoksenMap


Tolkning af tabel for alkohol m.m.


Tabel for stoffer og medicinTabel for psykisk trivsel


Afdækning af fysisk helbred


Afdækning af sociale forholdFunktion i hverdagen


Trivsels- og effektmonitorering