UngMap

UngMap er et afdækningsredskab, som behandlere kan bruge til at interviewe unge i alderen 15-25 år ved opstarten af et behandlingsforløb for stofmisbrug. UngMap-skemaet er med til at afdække de barrierer og ressourcer, som kan forhindre eller fremme den unges arbejde med at reducere eller stoppe sit forbrug af rusmidler. Interviewet tager 45-60 minutter alt efter omfanget af den unges problemer.Teknisk hjælp til UngMap:

Hjælp til at komme i gang med UngMap