Kursus i MapPlan

Til de rusmiddelcentre, som vi har indgået samarbejde med om omkring MapPlan, herunder brug af UngMap og VoksenMap, tilbyder vi et online introduktionskursus i MapPlan, hvor man bliver undervist i brugen af UngMap og VoksenMap. Der er også mulighed for at tilmelde sig en introduktion til TEM-programmet efter 1. undervisningsgang.

Målgruppe

Rusmiddelbehandlere i kommuner og private institutioner, som allerede har en samarbejdsaftale med Center for Rusmiddelforskning om at bruge UngMap og VoksenMap (kurset kræver adgang til VoksenMap og UngMap).

Form

Kurset er tre undervisningsgange via Microsoft Teams med forberedelse inklusiv gruppearbejde inden hver undervisningsgang. Hver undervisning varer 30-60 minutter, og derudover skal deltagerne forvente at bruge 1-2 timer på at forberede sig til hver gang.
Gruppearbejdet vil foregå i grupper af tre til fire deltagere og kan også foregå online.

Sidsel Karsberg underviser i MapPlansmodulerne (UngMap og VoksenMap), og Kirsten Frederiksen underviser i TEM.

Optagelseskriterier

Du skal som deltager udfylde et UngMap- eller VoksenMap-skema før kursusstart. Når du har udfyldt og udprintet skemaet, sender du en mail til Sidsel Karsberg med en dato for et udfyldt UngMap/VoksenMap-skema. Hvis du endnu ikke har udfyldt et skema sammen med en borger eller ikke har mulighed for at gøre det inden kurset, udfylder du et skema for en fiktiv person (skriv ”Test Testesen” som navn). Når vi har modtaget en mail med navn på behandler og dato for udfyldning af skema, bliver din tilmelding registreret. Du skal gerne have skemaet inkl. de syv tabeller (som ligger sidst i det udprintede) liggende foran dig til alle tre kursusgange. Det er ligeledes et optagelseskriterie, at du kan deltage i gruppearbejde 1½ time i alt ud over undervisningen i kursusforløbet. 

Tilmelding

Tilmeldingsfrist er 26. november 2020 pr. mail til Sidsel Karsberg, sk.crf@psy.au.dk.

Når man har tilmeldt sig, modtager man et link til Microsoft Teams-møde.

Datoer

  1. Torsdag 3. december kl. 13.00-13.30 (ved tilvalg af gennemgang af TEM varer undervisningen til 14.15)
  2. Torsdag 10. december kl. 13.00-14.00
  3. Torsdag 17. december kl. 13.00-13.40