Gruppetilbud

Gruppetilbud til voksne efterladte med komplicerede sorgreaktioner

Vi tilbyder aktuelt gratis gruppebehandling til voksne efterladte med komplicerede sorgreaktioner.
Gruppen er startet og dermed er tilmelding til gruppen lukket. 

Har du mistet en nærtstående for over et halvt år siden og oplever du, at du stadig bøvler med sorgen
(f.eks. vedvarende længsel og optagethed af tabet, nedtrykthed eller selvbebrejdelse), så kan tilbuddet
være relevant for dig.

Behandlingstilbuddet er sorgspecifik kognitiv-adfærdsterapi, som tidligere har vist sig at være hjælpsom for
efterladte med komplicerede sorgreaktioner. Terapien vil finde sted på Aarhus Universitet og bliver leveret af psykologerne Maja O’Connor og Katrine B. Komischke-Konnerup.

For at kunne deltage i tilbuddet, vil du skulle deltage i et kort telefonisk interview og møde op til en forsamtale inden opstart. Det gør vi for at sikre os, at du er i målgruppen og vil kunne profitere af behandlingen.

Kontakt os på mail: enhedforsorgforskning@psy.au.dk eller tlf. +45 93 50 90 11, hvis du er interesseret i at deltage.