Hvad går metoden ud på

En løsningsfokuseret metode. Denne metode og redskaberne i app'en vil trin for trin guide dig igennem en proces, hvor du forholder dig til udfordringer, finder løsninger og sætter mål.

Efterhånden som du lærer at bruge metoden og redskaberne, bliver de til din personlige måde at møde nye udfordringer både i din hverdag, og når du skal træffe større livsvalg. På den måde hjælper metoden dig med at få et godt nok greb om tilværelsen.

App'en rummer to redskaber: Med 360-graders redskabet styrker du dine evner (kompetencer) til at forme tilværelse på en peronligt meningsfuld måde. Med TPM-redskabet arbejder du med udfordringer og mål i din tilværelse. Start med at bruge 360-redskabet. Giv dig god tid til at lære tilværelseskompetencerne at kende.

Et 360-graders tjek på dine kompetencer.

Med 360-graders redskabet lærer du noget om, hvordan kompetencerne fungerer  for dig. Du lærer, hvordan du kan styrke dem på din egen personlig måde. 

Redskabet guider dig igennem to trin:

Trin 1: hvordan og i hvilke situationer fungerer hver kompetence faktisk godt nok for dig?

Trin 2: hvordan kan du styrke hver af kompetencerne yderligere, så du får det greb om tilværelsen du gerne vil have?

-

TPM: En løsningsfokuseret tilgang til tilværelsen. 

Dette redskab hjælper dig med at være løsningsfokuseret. Her bruger du dine tilværelses­kompetencer til at få greb om selvvalgte udfordringer og mål i dit liv. 

Trin 1: Vælg én udfordring, du vil arbejde med lige nu. Det kan være noget du gerne vil opnå eller forandre. Det kan også være et problem, du har. Det kan dreje sig om dig selv og dit liv, dit forhold andre eller verden omkring dig.   

Trin 2: Sæt et mål. Beskriv et mål der kan være med til at løse din udfordring. Målet behøver ikke at kunne klare alt ved din udfordring. Det er fint, hvis målet er skridt på vejen.   

Trin 3:  Vælg en kompetence. Ved hjælp af kompetencehjulet finder du den eller de kompetencer, der er gode at bruge til at nå dit må. Vælg den eller de kompetencer, der lige nu kan hjælpe dig med at nå målet.  

Trin 4. Vælg dit næste skridt. Brug den kompetence, du har valgt, til at tage det næste skridt  frem mod målet. Redskabet hjælper dig med at finde lige netop det næste skridt, som du selv er motiveret til at tage.