News

Unge skaffer sig stoffer gennem venner og bekendte

Unge skaffer sig mest stoffer gennem fysiske møder med venner og bekendte, mens internettet kun spiller en lille rolle i unges køb af stoffer.

I de senere år har unges køb og salg af illegale rusmidler via internettet fx på sociale medier vakt bekymring i den offentlige debat, men en undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet viser, at langt de fleste unge, som bruger fx cannabis, kokain og ecstasy, får eller køber stofferne i det fysiske møde med venner og bekendte. Resultaterne fra undersøgelsen er udgivet i rapporten "Erhvervelse af illegale rusmidler blandt danske unge 2019."

Del af en større national undersøgelse af unge og rusmidler

I en national spørgeskemaundersøgelse, som Center for Rusmiddelforskning gennemførte i 2019 om trivsel og brug af rusmidler blandt 15-25-årige i Danmark, svarede en del af de unge også på spørgsmål om, hvor og fra hvem de fik eller købte stoffer som cannabis, kokain, ecstasy m.m. I alt 646 unge oplyste i undersøgelsen, hvordan de skaffer sig illegale rusmidler. 

Langt de fleste skaffer sig stoffer gennem en ven eller bekendt

Svarene viser, at langt de fleste unge fik eller købte stoffer gennem en ven, nemlig 46 procent, mens 13 procent købte stofferne af en gadesælger og derefter følger en bekendt, med bud og en kendt sælger som de brugte kanaler. For unge, som udelukkende bruger cannabis, spiller vennerne en endnu større rolle. Blandt disse svarede 51 procent, at de havde fået fat på cannabis via en ven.

Internettet har ikke forandret den måde unge køber stoffer på

Ser man på den måde, som flertallet af unge oftest erhverver sig illegale rusmidler på, så viser undersøgelsen også, at salg og erhvervelse via internettet stadig kun spiller en lille rolle.
”Vores undersøgelse viser, at internettet ikke radikalt har forandret den måde, unge erhverver sig stoffer på. Det er formentligt mere retvisende at opfatte internetbaseret stofhandel som et mindre og sporadisk brugt supplement til de langt mere dominerende traditionelle offline kanaler, hvorigennem flertallet af danske unge oftest får fat i illegale rusmidler” siger antropolog og lektor Thomas Friis Søgaard, som har stået for undersøgelsen på Center for Rusmiddelforskning.

Download rapporten ”Erhvervelse af illegale rusmidler blandt danske unge 2019”

Fakta:

Rapporten ”Erhvervelse af illegale rusmidler blandt danske unge” er en del af den nationale stikprøveundersøgelse blandt 15-25-årige unge i Danmark ’Trivsel og brug af rusmidler blandt danske unge 2019” fra Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet.
3046 unge deltog i undersøgelsen, heraf har 646 unge, som har svaret ja til, at de har brugt et illegalt rusmiddel inden for det seneste år, yderligere besvaret disse to spørgsmål:

  • Inden for det sidste år, sidste gang du erhvervede dig illegale rusmidler, hvem købte/fik du det fra?
  • Inden for det sidste år, sidste gang du erhvervede dig illegale rusmidler, hvor købte/fik du det?