News

Unge, der mistrives, bruger flere rusmidler end andre unge

Antallet af 15-25-årige, som mistrives, er mere end fordoblet fra 2014 til 2022, viser en undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning. Samtidig hænger unges mistrivsel sammen med deres brug af rusmidler.