Vil du hjælpe unge med angst ved at fortælle din historie?

 

I samarbejde med Region Syddanmark skal CEBU til at lave angstbehandlingsprogram på nettet for unge i alderen 12-17 år. Internetprogrammet består af 8 moduler, som den unge arbejder med hjemme over en periode på cirka 3 måneder. Ved hjælp af interaktive eksempler, øvelser og informationsvideoer lærer den unge strategier til, hvordan man kan møde sin angst.

 

Hvis du vil være med, laver vi et interview på ca. 20 minutter, der består af to dele:

  • Du fortæller om, hvordan du havde det inden du kom i behandling for din angst, for eksempel hvilke tanker du havde, hvordan du mærkede angsten og hvad angsten betød for din hverdag.

  • Du fortæller om, hvordan dit liv er nu, efter at du har været i behandling.

Baggrund

Ideen er, at de unge, som er i gang med internetbehandlingen, kan se og høre andre unge (måske dig) fortælle om, både hvordan det kan være at leve med angst, og at det er muligt at gøre noget ved angsten. Det kan hjælpe med til at mindske ensomhedsfølelsen (fx tanker om at ”Jeg må være den eneste i verden der har det sådan her”) og gøre det mere ”normalt” at lide af angst (hvis den unge fx har tanker som ”Jeg er anderledes og mærkelig, og det er derfor jeg har fået angst”). Desuden kan det at høre andre unge fortælle om, hvordan livet efter behandlingen har været, give deltagerne mod på at fortsætte det hårde arbejde med at bekæmpe angsten samt håb for fremtiden.

 

Hvis jeg ønsker at deltage?

Hvis du lyst til at hjælpe os med at lave disse lydfiler, kan du kontakte:

Cecilie Holmen Frost

Psykolog Psykologisk Institut - CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge

Hvad skal lydfilerne bruges til?

Lydfilerne skal bruges i internetprogrammet. Det vil sige at unge, som får behandling over internettet, vil kunne høre lydfilerne, mens de er i behandlingsforløbet. Ligeledes vil de ansatte på CEBU og CEDIP få adgang til programmet og dermed også til lydfilerne. Som en tak-for-hjælpen vil vi give dig to biografbilletter.

Hvordan kommer det til at foregå?

For dig betyder det rent praktisk, at du vil sidde foran en interviewer, som guider dig med spørgsmål og vejledning, men du skal ikke dele mere eller andet, end det du har mod på og lyst til. Desuden vil du få de færdigredigerede indslag at høre, før vi bruger dem til noget som helst.

 

Er jeg anonym?

Formatet vil være som en podcast. Dine fortællinger vil være tilgængelige for de mennesker, som hører lydindslagende som del af deres behandlingsprogram. Dit rigtige navn og stemme vil ikke blive brugt, hvilket betyder, at du forbliver anonym overfor de mennesker, som ikke er bekendt dine fortællinger i forvejen. Alle optagelserne vil efter endt produktion tilhøre CEBU og DEDIP og vil ikke blive udleveret til anden brug.