Til studerende

 

Informationsmøde om seminarer og praktik på CEBU

Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU) holder informationsmøde d. 30. september 2019 kl.15.15 - 16.15 i bygning 1343, lokale 292. Her vil klinikkens ansatte fortælle lidt om, hvad det indebærer at tage seminarer samt praktik på CEBU, og nogle af de nuværende studerende på CEBU vil fortælle om deres erfaringer på klinikken. Der er selvfølgelig også mulighed for at stille de spørgsmål, du måtte have omkring CEBU. CEBU's lokaler ligger i samme bygning som Store Juridisk Auditorium, så I kan efter forelæsningen på Grundfag A, Klinisk Psykologi, gå direkte ned til informationsmødet.  

             

Vedr. ansøgning til CEBU

Ønsker du at være studerende på CEBU og følge undervisningsprogrammet i 2020, så sker det ved at indsende skriftlig, begrundet ansøgning til Marianne Madsen på mail: marianne@psy.au.dk senest kl. 12.00 d. 7. oktober 2019 (OBS: Fristen er forlænget til fredag d. 11. oktober kl. 9.00) med redegørelse for ansøgerens motivation og tidligere opnåede karakterer (max 1 side). Husk at angive studienummer, mailadresse og telefonnummer på ansøgningen. Udvælgelsen sker på baggrund af ansøgningen og eventuelt et supplerende interview.

Da der er tale om to seminarer, er det en forudsætning for optagelse, at man mangler begge tilvalgsseminarer samt praktikken.

 

Vedr. praktiktilmelding

I forhold til tilmelding og ECTS point ligger CEBU's praktik teknisk set i efteråret 2020.

De studerende, som har planlagt at tage deres praktik i foråret 2019, skal som planlagt melde sig til praktik i foråret 2020, i tilfælde af de ikke bliver optaget på CEBU.

Hvis man har meldt sig til praktik i foråret 2020, men efterfølgende bliver optaget på CEBU, vil man blive afmeldt praktik i foråret 2020, og skal senere huske at melde sig til praktik i efteråret 2020, når der åbnes for tilmeldingen til det.

 

­

­­­­

­

­

Hvad siger tidligere studerende om CEBU?

"Tiden hos CEBU har uden sammenligning været den mest udfordrende og lærerige periode af hele min studietid."

- Studerende hold 2017

 

“CEBU har givet mig en unik praksisorienteret vinkel på min uddannelse, hvor jeg har haft muligheden for at stå på egne ben, men samtidig modtaget vejledning fra færdigudannede psykologer”

- Studerende hold 2017