Certificering af Cool Kids behandlere

CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge har nu indført en certificering af professionelle, der ønsker at benytte Cool Kids programmerne, der inkluderer Cool Kids programmet til børn i alderen 7-12 år og Chilled programmet til de 13-17 årige. Certificeringen er etableret i samarbejde med Centre for Emotional Health, Macquarie University, Sydney, Australien, der oprindelig udviklede Cool Kids programmerne.

Formålet med certificeringen er at sikre:

 • At børn og forældre, der deltager i Cool Kids programmerne, modtager behandling af en tilstrækkelig kvalitet.
 • At Cool Kids behandlingen udføres som tilsigtet.
 • At Cool Kids behandlere har tilstrækkelig baggrund, viden og kompetencer til at udføre Cool Kids behandling   

Hvis der ikke er sikkerhed for, at behandlere udfører den evidensbaserede Cool Kids behandling korrekt og kvalificeret, er der risiko for, at behandlingen ikke har den dokumenterede effekt.

For at blive certificeret skal behandleren være psykolog eller psykiater, gennemføre et kursus, bestå eksamen samt modtage supervision.

Andre faggrupper med interesse for evidensbaseret angstbehandling af børn og unge kan deltage i kurset samt få bevis for kursusdeltagelse, men kan ikke opnå certificering.

Nye regler for brug af Cool Kids navnet

COOL KIDS (navn og logo) (1435256) og COOL KIDS CERTIFICERINGSLOGOET (1436092) er registrerede varemærker i EU. Det er derfor ulovligt for enhver person eller organisation at bruge disse brands uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Macquarie University, Australien.

Den fulde tekst vedr. Cool Kids som godkendt varemærke findes her: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/W01435256

Den fulde tekst vedr. Cool Kids Certificeringslogo som godkendt varemærke findes her: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/W01436092

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte:

Centre for Emotional Health, Macquarie University

The Australian Hearing Hub, Level 1, 16 University Ave, Macquarie University NSW 2109,
T: +61 (2) 9850 4084, E: ceh.info@mq.edu.au

 

I praksis betyder det følgende:

Hvis du er certificeret i Cool Kids programmet, må du benytte Cool Kids Certificeringslogoet og bruge Cool Kids navnet i din markedsføring.

Certificerede behandlere fremgår i den officielle internationale database for Certificerede Cool Kids behandlere: https://shop.centreforemotionalhealth.com.au/findaprovider/index.asp

Hvis du ikke er certificeret, må du ikke referere til Cool Kids på nogen måde, hverken i beskrivelsen af din behandling, din klinik eller brug af logo.

På CEBU er der mulighed for at uddanne sig til Certificeret Cool Kids behandler. Du kan læse nærmere om certificeringsuddannelsens indhold, krav til optagelse og tilmelding her på siden.

Overordnede retningslinjer for Cool Kids behandlingen:

Cool Kids angstbehandling til børn og unge er et struktureret 10 sessioners program som strækker sig over minimum 10 uger. Programmet lærer børn og deres forældre, hvordan de kan arbejde med angsten. Behandlingen er baseret på kognitiv adfærdsterapi og overordnede temaer for behandlingen er:

·         Psykoedukation om angst

·         Realistisk tænkning

·         Forældres håndtering af angst hos børn/unge

·         Gradvis eksponering

·         Copingstrategier som assertionstræning og problemløsning.

 

Som certificeret Cool Kids behandler forventes du at følge behandlingsprogrammets overordnede retningslinjer i forhold til form og indhold, som de er beskrevet ovenfor. 

Kurset og certificeringens indhold

 • Onlinekursus: Kursister modtager link til et onlinekursus, som danner baggrund for en efterfølgende workshop. Kurset består af en række oplæg og cases. Onlinekurset varer ca. 3 timer.
 • 3 dages workshop: Første dag er med fokus på vurdering af børns angst. De to næste dage er med fokus på indlæring af metoder til Cool Kids angstbehandling. Undervisningen vil være en kombination af oplæg, video og øvelser.
 • Eksamen: Kursisternes viden testes gennem en skriftlig online eksamen. Eksamen består af en multiple choice test og besvarelse af spørgsmål ud fra casebeskrivelser.
 • Supervision: Supervision af et Cool Kids behandlingsforløb er et krav for at opnå certificering. Behandlingen, der modtages supervision på, kan være enten Cool Kids gruppebehandling eller Cool Kids individuel behandling. Supervisionsforløbet kan etableres efter bestået eksamen og vil bestå af 3 x 3 timer i grupper med 3 deltagere. Supervisionen skal dække et fuldt Cool Kids/Chilled behandlingsforløb (gruppe eller individuelt).

  1. Supervision (i forbindelse med forsamtale og 1. session): Fokus vil være vedligeholdende/beskyttende faktorer, komorbiditet samt mål for behandlingen.

  2. Supervision (i forbindelse med 3.-5. session): Fokus vil være kognitiv omstrukturering og udarbejdelse af eksponeringshierakier (Eksempler på detektivtænkning og trappestige medbringes)

  3. Supervision (i forbindelse med 6.-8. session): Fokus vil forsat være eksponerings hierarkier samt ”Det sidste skub” (eksempler på trappestige medbringes).

Supervisionen foregår på CEBU og varetages af erfarne og certificerede Cool Kids behandlere. 

Supervision af et Cool Kids behandlingsforløb skal etableres senest 1 år efter bestået eksamen.

Adgangskrav og meritordning

For at påbegynde uddannelsen og opnå certificering i Cool Kids angstbehandling kræves en uddannelsesmæssig baggrund som psykolog eller psykiater. Det er muligt for kursister med en anden faglig baggrund at deltage i vores onlinekursus og på vores 3 dages workshop og herved få viden om angst hos børn og behandling heraf.  

Da mange psykologer og psykiatere allerede har deltaget i centerets Cool Kids behandlerkurser og har modtaget supervision på behandlingsforløb, vil det være muligt at søge vores meritordning og herved opnå certificering billigere og hurtigere. Her kræves blot dokumentation for deltagelse i et af vores Cool Kids kurser samt dokumentation for modtaget supervision. Ansøgninger om merit sendes til CEBU og vurderes individuelt. For at opnå merit kræves det, at pågældende kursus og supervision, der søges merit for, har fundet sted efter afsluttet kandidatuddannelse.

Når eksamen er bestået og den efterfølgende supervision afsluttet og godkendt, vil der være opnået certificering i Cool Kids angstbehandling. Et certifikat vil blive tilsendt med posten. Certificerede Cool Kids behandlere vil blive oprettet i en offentlig tilgængelig database, der vil gøre det muligt for både professionelle og familier at få overblik over hvilke psykologer/kommuner, der tilbyder certificeret Cool Kids angstbehandling.

NB: Uddannelse og certificering kræver et tre dages workshop/kursus inkl. indføring i assessment/vurdering af angst hos børn og unge. Hvis man ansøger om merit, og man fx kun har et 2-dages kursus fra CEBU (tidligere Angstklinikken) kræves det, at ansøger deltager i en særskilt kursusdag med fokus på vurdering af børn og unges angst. Tidspunkt for dette et-dags kursus kan findes på hjemmesiden. 

Meritordning i samarbejde med Københavns Universitet

CEBU og Center for Angst, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, har i forbindelse med certificeringen af Cool Kids behandlere etableret et samarbejde.

Det er således muligt at opnå merit for 3-dages workshoppen ved CEBU, hvis du tager kurset, Angstbehandling til børn og unge med Cool Kids/Chilled ved Center for Angst. Næste kursus ved Center for Angst er den 3., 4., og 6. februar 2020. 

Du kan læse mere om dette kursus på Center for Angsts hjemmeside:

https://www.psy.ku.dk/cfa/til-professionelle/undervisning-og-kurser/

Du kan ligeledes få merit for den påkrævede supervision på Center for Angst. For yderligere information om priser etc. bedes du rette henvendelse til Center for Angst.

Ønskes denne merit skal du oplyse dette til projektkoordinator Marianne Bjerregaard Madsen ved CEBU (marianne@psy.au.dk) samt fremsende dokumentation for kursus og/eller supervision.

Uanset hvilken meritordning der ønskes skal alle kursister gennemføre CEBU's onlinekursus og eksamen. Priser kan findes her på hjemmesiden.

Priser

Alle priser er ekskl. moms

Cool Kids behandler uddannelse og certificering 10.000 DKK
Andre faggrupper (Indeholder: onlinekursus + Workshop) 7.400 DKK
Psykologer med merit (Indeholder: onlinekursus + supervision + eksamen) 5.100 DKK
Psykologer med merit+ (Indeholder: onlinekursus + eksamen) 1.500 DKK
1-dags kursus i Assessment/Vurdering af Angst hos Børn og Unge 2.000 DKK*

* Hvis ansøger har deltaget i vores 2 dages Cool Kids kursus (og ikke vores 3 dages Cool Kids kursus) kræves dette særskilte kursus i Assessment/Vurdering af Angst hos Børn og Unge.  

Fordele ved certificering

Certificeringen er gyldig i 5 år og giver den professionelle mulighed for at promovere sig som Cool Kids certificeret behandler.  Certificerede behandlere vil få et certificeringslogo til brug på hjemmesider og i anden markedsføring. Cool Kids certificerede behandlere vil blive registreret i en søgbar database. Denne database vil give professionelle og familier mulighed for at finde en certificeret Cool Kids behandler i nærområdet.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig uddannelsen via link på vores hjemmeside.

Hvis du allerede står på venteliste, skal du tilmelde dig via hjemmesiden ligesom alle andre, dog med fortrinsret til en af pladserne i en begrænset periode. Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle princippet.

Hvornår

Hold 7 - Overtegnet
Onlinekursus tilgængeligt for kursister:1. januar - 19. januar 2020       
3 dages workshop:

20. januar - 22. januar 2020

Eksamen tilgængelig for kursister:27. januar - 7. februar 2020
Hold 8 - Åben for tilmelding
Onlinekursus tilgængeligt for kursister:7. maj - 26. maj 2020       
3 dages workshop:

27. maj - 29. maj 2020

Eksamen tilgængelig for kursister:2. juni - 19. juni 2020
Hold 9 - Åbner snart...
Onlinekursus tilgængeligt for kursister:10. september - 29. september 2020       
3 dages workshop:

30. september - 2. oktober 2020

Eksamen tilgængelig for kursister:7. oktober - 19. oktober 2020

Cool Kids re-certificering

En Cool kids certificering gælder i 5 år. Efter de 5 år er der mulighed for at blive re-certificeret og således bevare titlen som Cool kids certificeret behandler i yderligere 5 år.

Re-certificeringen kræver, at du, som Cool Kids certificeret behandler inden de 5 år udløber, skal kontakte CEBU og aftale 3 x 1 times supervision på et Cool kids/Chilled behandlingsforløb. Supervisionen varetages og godkendes af CEBUS´ godkendte supervisorer. Vær opmærksom på at kontakte CEBU i god tid, da der kan være ventetid på supervision.

Supervisionen skal dække et fuldt Cool Kids/Chilled behandlingsforløb (gruppe eller individuelt)

1. Supervision (i forbindelse med forsamtale og 1 session): Fokus vil være vedligeholdende/beskyttende faktorer, komorbiditet samt mål for behandlingen.

2. Supervision (i forbindelse med 3-5 session): Fokus vil være kognitiv omstrukturering og udarbejdelse af eksponeringshierakier (Eksempler på detektivtænkning og trappestige medbringes)

3. Supervision (i forbindelse med 6-8 session): Fokus vil forsat være eksponerings hierarkier samt ”Det sidste skub” (eksempler på trappestige medbringes)

Pris: 3 x 1 times supervision til gældende supervisionspris samt et mindre administrationsgebyr. Aktuelt er prisen på 1 times supervision 1200 kr.

Et år inden din certificering udløber vil du modtage en mail fra CEBU, med en påmindelse om, at din Certificering snart udløber. Det er dog dit ansvar, at holde øje med, hvornår din certificering ophører. Gyldighedsdatoen står på certificeringsbeviset.

Spørgsmål rettes til:

Marianne Bjerregaard Madsen

Projektkoordinator og sekretær Psykologisk Institut - CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge