Certificering af Cool Kids behandlere

CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge har nu indført en certificering af professionelle, der ønsker at benytte Cool Kids programmerne, der inkluderer Cool Kids programmet til børn i alderen 7-12 år og Chilled programmet til de 13-17 årige. Certificeringen er etableret i samarbejde med Centre for Emotional Health, Macquarie University, Sydney, Australien, der oprindelig udviklede Cool Kids programmerne.


Hvordan bliver jeg certificeret Cool Kids behandler? 

For at blive certificeret skal behandleren være psykolog eller psykiater, gennemføre et kursus, bestå eksamen samt modtage supervision.

Andre faggrupper med interesse for evidensbaseret angstbehandling af børn og unge kan deltage i kurset samt få bevis for kursusdeltagelse, men kan ikke opnå certificering.

Adgangskrav og meritordning

For at påbegynde uddannelsen og opnå certificering i Cool Kids angstbehandling kræves en uddannelsesmæssig baggrund som psykolog eller psykiater. Det er muligt for kursister med en anden faglig baggrund at deltage i vores onlinekursus og på vores 3 dages workshop og herved få viden om angst hos børn og behandling heraf.  

Da mange psykologer og psykiatere allerede har deltaget i centerets Cool Kids behandlerkurser og har modtaget supervision på behandlingsforløb, vil det være muligt at søge vores meritordning og herved opnå certificering billigere og hurtigere. Her kræves blot dokumentation for deltagelse i et af vores Cool Kids kurser samt dokumentation for modtaget supervision. Supervision og kurser har en forældelsesfrist på 5 år. Ansøgninger om merit sendes til CEBU og vurderes individuelt. For at opnå merit kræves det, at pågældende kursus og supervision, der søges merit for, har fundet sted efter afsluttet kandidatuddannelse.

Når eksamen er bestået og den efterfølgende supervision afsluttet og godkendt, vil der være opnået certificering i Cool Kids angstbehandling. Et certifikat vil blive tilsendt pr. mail. Certificerede Cool Kids behandlere vil blive oprettet i en offentlig tilgængelig database, der vil gøre det muligt for både professionelle og familier at få overblik over hvilke psykologer/kommuner, der tilbyder certificeret Cool Kids angstbehandling.

NB: Uddannelse og certificering kræver et tre dages workshop/kursus inkl. indføring i assessment/vurdering af angst hos børn og unge. Hvis man ansøger om merit, og man fx kun har et 2-dages kursus fra CEBU (tidligere Angstklinikken) kræves det, at ansøger deltager i en særskilt kursusdag med fokus på vurdering af børn og unges angst. Tidspunkt for dette et-dags kursus kan findes på hjemmesiden. 

Meritordning i samarbejde med Københavns Universitet

CEBU og Center for Angst, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, har i forbindelse med certificeringen af Cool Kids behandlere etableret et samarbejde.

Det er således muligt at opnå merit for 3-dages workshoppen ved CEBU, hvis du tager kurset, Angstbehandling til børn og unge med Cool Kids/Chilled ved Center for Angst. Næste kursus ved Center for Angst afholdes d. 21., 22. og 23. marts 2022.

Du kan læse mere om dette kursus på Center for Angsts hjemmeside:

https://psy.ku.dk/cfa/til-professionelle/aktuelt-udbudte-kurser/

Du kan ligeledes få merit for den påkrævede supervision på Center for Angst. For yderligere information om priser etc. bedes du rette henvendelse til Center for Angst.

Ønskes denne merit skal du oplyse dette til projektkoordinator Marianne Bjerregaard Madsen ved CEBU (marianne@psy.au.dk) samt fremsende dokumentation for kursus og/eller supervision.

Uanset hvilken meritordning der ønskes skal alle kursister gennemføre CEBU's onlinekursus og eksamen. Priser kan findes her på hjemmesiden.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig uddannelsen via link ved at klikke på den orange knap ude til højre på denne side. 

Hvis du allerede står på venteliste, skal du tilmelde dig via hjemmesiden ligesom alle andre, dog med fortrinsret til en af pladserne i en begrænset periode. Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle princippet.

Kurset og certificeringens indhold

Cool Kids certificeringen består af 4 elementer:

 • Onlinekursus: Kursister modtager link til et onlinekursus, som danner baggrund for en efterfølgende workshop. Kurset består af en række oplæg og cases. Onlinekurset varer ca. 3 timer, og kursisten kan - inden for en fastlagt periode - tilgå kurset, når det passer bedst for vedkommende.
 • 3 dages workshop: Første dag er med fokus på vurdering af børns angst. De to næste dage er med fokus på indlæring af metoder til Cool Kids angstbehandling. Undervisningen vil være en kombination af oplæg, video og øvelser.
 • Eksamen: Kursisternes viden testes gennem en skriftlig online eksamen. Eksamen består af en multiple choice test og besvarelse af spørgsmål ud fra casebeskrivelser. Der findes følgende retningslinjer for eksamen.
 • Supervision: Supervision af et Cool Kids behandlingsforløb er et krav for at opnå certificering. Behandlingen, der modtages supervision på, kan være enten Cool Kids gruppebehandling eller Cool Kids individuel behandling. Supervisionsforløbet kan først etableres efter bestået eksamen og vil bestå af 3 x 3 timer i grupper med 3 deltagere. Supervisionen skal dække et fuldt Cool Kids/Chilled behandlingsforløb (gruppe eller individuelt).

  1. Supervision (i forbindelse med forsamtale og 1. session): Fokus vil være vedligeholdende/beskyttende faktorer, komorbiditet samt mål for behandlingen.

  2. Supervision (i forbindelse med 3.-5. session): Fokus vil være kognitiv omstrukturering og udarbejdelse af eksponeringshierakier (Eksempler på detektivtænkning og trappestige medbringes)

  3. Supervision (i forbindelse med 6.-8. session): Fokus vil forsat være eksponerings hierarkier samt ”Det sidste skub” (eksempler på trappestige medbringes).

Supervisionen foregår på CEBU og varetages af erfarne og certificerede Cool Kids behandlere. 

Supervision af et Cool Kids behandlingsforløb skal etableres senest 1 år efter bestået eksamen.

Der findes følgende retningslinjer for supervision.

OBS: Grundet nedlukning i forbindelse med COVID-19 gives der dispensation for reglen om at supervision af et Cool Kids forløb skal påbegyndes senest 1 år efter bestået eksamen - perioden forlænges med et halvt år.

Priser

Alle priser er ekskl. moms

Cool Kids behandler uddannelse og certificering (Samlet pakke som indeholder onlinekursus, workshop, eksamen og supervision)12.500 DKK
Andre faggrupper (Indeholder: onlinekursus + Workshop) 9.250 DKK
Psykologer med merit (Indeholder: onlinekursus + supervision + eksamen) 6.375 DKK
Psykologer med merit+ (Indeholder: onlinekursus + eksamen) 1.875 DKK
1-dags kursus i Assessment/Vurdering af Angst hos Børn og Unge 2.500 DKK*

* Hvis ansøger har deltaget i vores 2 dages Cool Kids kursus (og ikke vores 3 dages Cool Kids kursus) kræves dette særskilte kursus i Assessment/Vurdering af Angst hos Børn og Unge.  

Hvornår

Hold 14 - Overtegnet
Onlinekursus tilgængeligt for kursister:17. januar - 6. februar 2022       
3 dages workshop:

7. - 9. februar 2022

Eksamen tilgængelig for kursister:14. - 25. februar 2022
Hold 15 - Åben for tilmelding
Onlinekursus tilgængeligt for kursister: 11. april - 20. maj 2022       
3 dages workshop:

2.- 4. maj 2022

Eksamen tilgængelig for kursister: 9. - 20. maj 2022

Nye regler for brug af Cool Kids navnet

COOL KIDS (navn, logo og billeder) (1435256) og COOL KIDS CERTIFICERINGSLOGOET (1436092) er registrerede varemærker i EU. Det er derfor ikke tilladt for nogen person eller organisation at bruge disse brands uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Macquarie University, Australien.

Den fulde tekst vedr. Cool Kids som godkendt varemærke findes her: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/W01435256

Den fulde tekst vedr. Cool Kids Certificeringslogo som godkendt varemærke findes her: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/W01436092

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte:

Centre for Emotional Health, Macquarie University

The Australian Hearing Hub, Level 1, 16 University Ave, Macquarie University NSW 2109,
T: +61 (2) 9850 4084, E: ceh.info@mq.edu.au

 

I praksis betyder det følgende:

Hvis du er certificeret i Cool Kids programmet, må du benytte Cool Kids Certificeringslogoet og bruge Cool Kids navnet i din markedsføring.

Certificerede behandlere fremgår i den officielle internationale database for Certificerede Cool Kids behandlere: https://shop.centreforemotionalhealth.com.au/findaprovider/index.asp

Hvis du ikke er certificeret, må du ikke referere til Cool Kids på nogen måde, hverken i beskrivelsen af din behandling, din klinik eller brug af logo.

På CEBU er der mulighed for at uddanne sig til Certificeret Cool Kids behandler. Du kan læse nærmere om certificeringsuddannelsens indhold, krav til optagelse og tilmelding her på siden.

Overordnede retningslinjer for Cool Kids behandlingen:

Cool Kids angstbehandling til børn og unge er et struktureret 10 sessioners program som strækker sig over minimum 10 uger. Programmet lærer børn og deres forældre, hvordan de kan arbejde med angsten. Behandlingen er baseret på kognitiv adfærdsterapi og overordnede temaer for behandlingen er:

·         Psykoedukation om angst

·         Realistisk tænkning

·         Forældres håndtering af angst hos børn/unge

·         Gradvis eksponering

·         Copingstrategier som assertionstræning og problemløsning.

 

Som certificeret Cool Kids behandler forventes du at følge behandlingsprogrammets overordnede retningslinjer i forhold til form og indhold, som de er beskrevet ovenfor. 


Re-certificering - Når du er blevet certificeret Cool Kids behandler

En Cool kids certificering gælder i 5 år. Efter de 5 år er der mulighed for at blive re-certificeret og således bevare titlen som Cool kids certificeret behandler i yderligere 5 år. Læs mere i boksen nedenfor for at finde ud af hvad re-certificering indebærer. 

Re-certificering

Re-certificeringen kræver, at du, som Cool Kids certificeret behandler inden de 5 år udløber, skal kontakte CEBU og aftale 3 x 1 times supervision på et Cool kids/Chilled behandlingsforløb. Supervisionen varetages og godkendes af CEBUS´ godkendte supervisorer. Vær opmærksom på at kontakte CEBU i god tid, da der kan være ventetid på supervision.

Supervisionen skal dække et fuldt Cool Kids/Chilled behandlingsforløb (gruppe eller individuelt)

1. Supervision (i forbindelse med forsamtale og 1 session): Fokus vil være vedligeholdende/beskyttende faktorer, komorbiditet samt mål for behandlingen.

2. Supervision (i forbindelse med 3-5 session): Fokus vil være kognitiv omstrukturering og udarbejdelse af eksponeringshierakier (Eksempler på detektivtænkning og trappestige medbringes)

3. Supervision (i forbindelse med 6-8 session): Fokus vil forsat være eksponerings hierarkier samt ”Det sidste skub” (eksempler på trappestige medbringes)

Pris: 3 x 1 times supervision til gældende supervisionspris samt et mindre administrationsgebyr. Aktuelt er prisen på 1 times supervision 1200 kr.

Et år inden din certificering udløber vil du modtage en mail fra CEBU, med en påmindelse om, at din Certificering snart udløber. Det er dog dit ansvar, at holde øje med, hvornår din certificering ophører. Gyldighedsdatoen står på certificeringsbeviset.

Formålet med certificering

Formålet med certificeringen er at sikre:

 • At børn og forældre, der deltager i Cool Kids programmerne, modtager behandling af en tilstrækkelig kvalitet.
 • At Cool Kids behandlingen udføres som tilsigtet.
 • At Cool Kids behandlere har tilstrækkelig baggrund, viden og kompetencer til at udføre Cool Kids behandling   

Hvis der ikke er sikkerhed for, at behandlere udfører den evidensbaserede Cool Kids behandling korrekt og kvalificeret, er der risiko for, at behandlingen ikke har den dokumenterede effekt.

Det er således påkrævet, at man skal være uddannet og certificeret for at udføre Cool Kids behandling.

Fordele ved certificering

Certificeringen er gyldig i 5 år og giver den professionelle mulighed for at promovere sig som Cool Kids certificeret behandler.  Certificerede behandlere vil få et certificeringslogo til brug på hjemmesider og i anden markedsføring. Cool Kids certificerede behandlere vil blive registreret i en søgbar database. Denne database vil give professionelle og familier mulighed for at finde en certificeret Cool Kids behandler i nærområdet.


Oftest stillede spørgsmål

I nedenstående FAQ kan du finde de mest stillede spørgsmål. Finder du ikke svar på det du ønskede eller har du andre henvendelser vedrørende certificering af Cool Kids behandlere er du velkommen til at henvende dig til Marianne Bjerregaard Madsen.

FAQ om Cool Kids certificering

Hvad består Cool Kids certificeringsuddannelsen af?

Certificeringsuddannelsen består af følgende elementer:

-        Onlinekursus
-        3 dages workshop
-        Eksamen
-        Supervision

Du kan læse mere om indholdet af de enkelte elementer på CEBU’s hjemmeside: https://psy.au.dk/cebu/til-professionelle/certificering-af-cool-kids-behandlere/

Er det nødvendigt at tage Cool Kids uddannelsen og blive certificeret?

Ja, hvis du gerne vil bruge Cool Kids programmet til behandling af børn og unge, og hvis du ønsker at benytte Cool Kids navnet i din markedsføring, så skal du tage Cool Kids uddannelsen og blive certificeret.

Hvordan søger jeg om merit?

Der gives merit for specifikke kurser og supervision modtaget i forbindelse med et Cool Kids forløb. Der kræves dokumentation i form af kursusbevis og supervisionsattester. Alle ansøgninger om merit sendes til CEBU (marianne@psy.au.dk) og vurderes individuelt

Skal jeg være certificeret for at hjælpe med at afholde et Cool Kids behandlingsforløb?

Nej, som ikke-certificeret terapeut må du gerne være med-terapeut på et Cool Kids behandlingsforløb, så længe den primære terapeut er Cool Kids certificeret.

Må jeg som certificeret Cool Kids behandler afholde kurser i Cool Kids for andre, der gerne vil lære om Cool Kids programmet og behandlingen?

Nej, det må du ikke. Din certificering giver dig udelukkende ret til at udføre Cool Kids behandling i forhold til klienter. Du må ikke oplære andre i metoden.

Hvordan kan certificeringen bruges i praksis?

En Cool Kids certificering knytter sig til den person, som har opnået certificeringen. Det betyder, at personen må gøre brug af Cool Kids navnet og certificeringslogoet i sin markedsføring. Det er dog ikke tilladt for en klinik eller en ejer af en klinik at benytte certificeringslogoet, da tilladelsen er personspecifik.

Findes der en særskilt certificering i forhold til Cool Kids ASF?

Ja, der findes et overbygningsmodul på certificeringsuddannelsen, som omhandler Cool Kids til børn med autismespektrumforstyrrelser. Overbygningsmodulet består af et 1-dags kursus og en efterfølgende test. Se en nærmere beskrivelse af overbygningsmodulet her.

Hvem kan blive certificeret Cool Kids behandler?

For at påbegynde uddannelsen og opnå certificering i Cool Kids angstbehandling kræves en uddannelsesmæssig baggrund som psykolog eller psykiater.

Jeg har brugt Cool Kids programmet i mange år - hvorfor skal jeg tage Cool Kids uddannelsen og blive certificeret?

Formålet med certificeringen er at sikre, at alle børn og unge, der deltager i et Cool Kids forløb, modtager behandling, som den er tiltænkt ifølge programmet, og at behandleren er trænet tilstrækkeligt i metoden og har en tilfredsstillende viden til opretholdelse af programmets kvalitet.

Jeg er ikke psykolog/psykiater, men vil gerne være certificeret Cool Kids behandler. Kan jeg det?

Nej, du kan ikke blive certificeret Cool Kids behandler, da det kræver en uddannelsesmæssig baggrund som psykolog eller psykiater, men du kan godt deltage på onlinekurset og workshoppen, som er delelementer af certificeringsuddannelsen. Her kan du lære om Cool Kids programmet, og hvordan det bruges i behandlingen af børn og unge med angst.

Er der andre steder i Danmark, hvor man kan blive certificeret Cool Kids behandler?

Nej, CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge på Aarhus Universitet har en eksklusiv aftale med Maquarie University, som betyder, at det kun er os, der må uddanne Cool Kids behandlere i Danmark. Hvis man har gennemført den 3-dages workshop og/eller den påkrævede supervision hos vores samarbejdspartner, Center for Angst på Københavns Universitet, er der dog mulighed for at få merit for dette. Læs mere herom på CEBU’s hjemmeside: https://psy.au.dk/cebu/til-professionelle/certificering-af-cool-kids-behandlere/

Må jeg godt udføre Cool Kids behandling, selvom jeg ikke er certificeret?

Nej, man skal være certificeret Cool Kids behandler for at udføre Cool Kids behandling, men du må gerne være medterapeut på et Cool Kids forløb, hvor den primære behandler er certificeret.

Findes der en særskilt certificering i forhold til Cool Little Kids?

Nej, det gør der ikke. Cool Kids uddannelse og certificering er en grunduddannelse. Dette betyder at du, som certificeret Cool Kids behandler, også må anvende det forebyggende program Cool Little Kids.

Må jeg gerne købe Cool Kids materialerne, selvom jeg ikke er certificeret?

Ja, alle kan købe Cool Kids materialerne, men det er kun certificerede Cool Kids behandlere, der må tilbyde og udføre Cool Kids behandling samt benytte Cool Kids navnet.

Man kan købe Cool Kids materialerne på CEBU’s hjemmeside:

https://psy.au.dk/cebu/koeb-af-behandlingsmanualer/

Spørgsmål?

Marianne Bjerregaard Madsen

Projektkoordinator og sekretær Psykologisk Institut