CEBU udbyder en-dagkurser til andre fagrupper fx lærere, pædagoger og socialrådgivere. 

Angst, tidlig opsporing og håndtering

Er du lærer, pædagog eller socialrådgiver? Og arbejder du med børn og unge? Så har du med stor sandsynlighed også stiftet bekendtskab med fænomenet angst. Omkring 1 ud af 10 børn og unge har angst i en grad, der forstyrrer deres liv, og forhindrer dem i at leve alderssvarende. Den gode nyhed er heldigvis, at disse børn og unge kan hjælpes med at forstå angsten og se den i øjenene på en overskuelig måde. På Center for Psykologisk Behandling (CEBU) er vi specialiserede i at behandle børn og unge med angst samt at dele ud af vores viden om angsthåndtering til forældre og andre fagpersoner. Det er nu muligt at booke en af CEBU's dygtige psykologer til at komme ud på din arbejdsplads og afholde et en-dagskursus om angst. Kurset vil både indeholde teore og praktiske øvelser, og fokus vil være på at forstå, opspore og håndtere angst hos børn og unge i et forebyggende perspektiv. Lyder dette som noget for jer? Så tøv ikke med at kontakte CEBU for en udforpligtende snak om, hvordan en kursusdag vil kunne tilrettelægges ud fra de behov, I har på jeres arbejdsplads.