Socialfobiprojekt

Gratis psykologisk behandling til unge med socialfobi

Center for psykologisk behandling til børn og unge (CEBU) tilbyder fra foråret 2019 gruppebehandling for unge med socialfobi i alderen 12 – 17 år.

Hvad kendetegner socialfobi?

Unge med socialfobi bekymrer sig meget om, hvad andre folk tænker om dem og har derfor ofte svært ved at være sammen med andre mennesker. De vil ofte forsøge at undgå situationer, hvor der er andre mennesker, og særligt hvis de føler, at der forventes noget af dem. Nogle af de mest almindelige situationer, som unge med socialfobi har svært ved, er at sige noget i timerne/holde oplæg, tale med fremmede, være i større forsamlinger, tale i telefon, small-talk, henvende sig til ekspedienter og deltage i sociale arrangementer (fritidsklub, fødselsdage, fester, familiearrangementer).

Om behandlingen

Behandlingen er gratis, og forældrene deltager i behandlingen sammen med den unge. Familien vil gennem lodtrækning blive tilfældigt fordelt til én af to forskellige versioner af et Cool Kids angstbehandlingsprogram. Begge behandlingsprogrammer forventes at være effektive. Effekten af de to programmer vil efterfølgende blive sammenlignet. Familier som henvender sig med ønske om at deltage i behandlingen, skal udfylde en række spørgeskemaer og deltage i et udredende interview med henblik på at afgøre, om barnets problematikker passer til behandlingen. Familien skal også interviewes og udfylde spørgeskemaer igen efter behandlingen.

Behandlingen består af 10 sessioner, hvor man ugentligt mødes med en psykolog i små grupper à 4 unge med socialfobiske problemer. Forældrene deltager også i hele forløbet. Begge behandlingsprogrammer er baseret på kognitiv adfærdsterapi.

Hvordan kan vi deltage?

Hvis dette behandlingstilbud virker relevant for jer, kan I henvende jer til CEBU gennem kontaktformularen på vores hjemmeside (http://psy.au.dk/cebu/kontakt-os/), hvor I bedes beskrive den unge og de situationer, som han/hun har svært ved. Da behandlingsforløbet er en del af et forskningsprojekt, må barnet ikke samtidig modtage anden psykoterapeutisk behandling specifikt rettet mod angst. Barnet skal have socialfobi som primær diagnose, og barnet må ikke have en autismespektrumforstyrrelse, moderat til svær depression, ubehandlet ADHD, spiseforstyrrelse, psykotiske symptomer, være selvmordstruet eller have deltaget i Cool Kids forløb inden for de seneste to år. 

Kontakt

Hvis I har spørgsmål til projektet, er I meget velkomne til at kontakte:

Maria Benthin Andersen

Akademisk medarbejder Psykologisk Institut - CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge

Update maj 2019


Vi indkalder snarest til udredende forsamtaler til de kommende grupper i vores socialfobiprojekt. Grupperne starter op i uge 38, og forsamtalene afvikles i uge 34, 35 og 36. 

I er velkomne til at kontakte os med en beskrivelse af jeres barn, så vi kan lave en foreløbig vurdering af, om I kan tilbydes ventelisteplads.

Socialfobiprojektet gennemføres fra 2019- 2022 med gruppeopstart i hhv. marts og september. Forsamtaler til projektet gennemføres i hhv. februar og august. 


Ledende forsker

Mikael Thastum

Professor Psykologisk Institut - CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge

Ansvarshavende forsker

Silke Stjerneklar

Psykolog Psykologisk Institut