Information om socialfobi til unge mellem 12-17 år

Er du meget genert, eller bliver du bange, når du er sammen med andre? 

Vi har et tilbud om gratis behandling til unge med social angst. 


Bliver du angst i sociale situationer? Det kan være i skolen, når du skal sige noget i klassen, hvis du skal fremlægge, eller når du er sammen med venner i fritiden.

Bekymrer du dig over, hvad andre mon vil tænke om dig, om de vil grine af dig, eller om du vil komme til at sige eller gøre noget dumt eller flovt?

Måske bliver du endda så bekymret og bange, at du helt undgår sociale situationer. Det kan være, at du undgår at fremlægge, at række hånden op, at tage i skole, at ses med venner uden for skoletid eller at gå til en fritidsinteresse.

På Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU) tilbyder vi gratis behandling til unge mellem 12 og 17 år med social angst. Hvis du kan genkende noget af ovenstående, kunne vores tilbud måske være noget for dig.

Behandlingen foregår ved at du mødes med 3 andre unge og en psykolog i alt 10 gange. I mødes cirka en gang om ugen. Hver gang varer 2 timer. Samtidig mødes dine forældre med de andre unges forældre. De andre unge i gruppen er på samme alder som dig og kender også til den angst og bekymring, som du har.

Du kan læse mere om behandlingen på vores hjemmeside:

http://psy.au.dk/cebu/til-foraeldre/behandlingstilbud/socialfobiprojekt/

Behandlingen er en del af et forskningsprojekt og er derfor gratis. I projektet undersøger vi effekten af to slags behandling til unge med social angst. Vi forventer, at begge typer af behandling kan hjælpe dig af med din social angst.

Er ovenstående noget du kan genkende, og kunne du tænke dig at få hjælp til dine bekymringer og angst i sociale situationer – så kontakt os på:

http://psy.au.dk/cebu/kontakt-os/

Hvis vi tror, at du kunne have gavn af behandlingen, vil du blive inviteret til en uddybende samtale sammen med dine forældre.