Behandling af socialangst hos unge

Gratis psykologisk behandling til unge med socialfobi/social angst

Center for psykologisk behandling til børn og unge (CEBU) tilbyder fra foråret 2019 og fremadrettet gruppebehandling for unge med socialfobi/socialangst i alderen 12 – 17 år.

Hvordan kan vi deltage?

Hvis dette behandlingstilbud virker relevant for jer, kan I tilmelde jer gennem vores kontaktformular, hvor I bedes beskrive den unge og de situationer, som han/hun har svært ved.

Vær opmærksom på:

  • Da behandlingsforløbet er en del af et forskningsprojekt, må barnet ikke samtidig modtage anden psykoterapeutisk behandling specifikt rettet mod angst.
  • Barnet skal have socialfobi som primær diagnose, og barnet må ikke have en autismespektrumforstyrrelse, moderat til svær depression, ubehandlet ADHD, spiseforstyrrelse, psykotiske symptomer, være selvmordstruet eller have deltaget i Cool Kids forløb inden for de seneste to år.

Hvad er symptomer på socialfobi/socialangst?

Børn og unge med social angst/socialfobi bekymrer sig meget om, hvad andre mon tænker om dem, eller om de vil komme til at sige eller gøre noget dumt eller flovt.

De kan blive så bange og bekymrede i sociale situationer, at de ofte vil forsøge at undgå situationer, hvor der er andre mennesker, og særligt hvis de føler, at der forventes noget af dem.

Nogle af de mest almindelige situationer, som unge med socialfobi har svært ved, er

  • at sige noget i timerne/holde oplæg
  • tale med fremmede
  • være i større forsamlinger
  • tale i telefon
  • small-talk
  • henvende sig til ekspedienter
  • deltage i sociale arrangementer (fritidsklub, fødselsdage, fester, familiearrangementer).

Om behandlingen

Behandlingen er gratis, og forældrene deltager i behandlingen sammen med den unge.

Familien vil gennem lodtrækning blive tilfældigt fordelt til én af to forskellige versioner af et Cool Kids angstbehandlingsprogram. Begge behandlingsprogrammer forventes at være effektive. Effekten af de to programmer vil efterfølgende blive sammenlignet.

Familier som henvender sig med ønske om at deltage i behandlingen, skal udfylde en række spørgeskemaer og deltage i et udredende interview med henblik på at afgøre, om barnets problematikker passer til behandlingen. Familien skal også interviewes og udfylde spørgeskemaer igen efter behandlingen.

Behandlingen består af 10 sessioner, hvor man ugentligt mødes med en psykolog i små grupper à 4 unge med socialfobiske problemer. Forældrene deltager også i hele forløbet. Begge behandlingsprogrammer er baseret på kognitiv adfærdsterapi.

Kontakt

Hvis I har spørgsmål til projektet, er I meget velkomne til at kontakte:

Vær opmærksom på at socialfobi grupperne i foråret 2021 er fyldt op. Man kan dog stadig blive skrevet op til et gruppebehandlingsforløb til efteråret 2021.


Ledende forsker

Mikael Thastum

Professor Psykologisk Institut - CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge

Ansvarshavende forsker

Thea Nørregaard Agersnap

Ph.d.-studerende Psykologisk Institut

Information om socialfobi/socialangst til unge mellem 12-17 år

Er du meget genert, eller bliver du bange, når du er sammen med andre? Vi har et tilbud om gratis behandling til unge med social angst.