Angstbehandling mod betaling

Angstbehandling mod betaling

Cool Kids angstbehandling

Som en del af CEBUs ydelser, tilbyder klinikken periodevis behandling af angst hos børn og unge mod betaling. Behandlingen tager udgangspunkt i de evidensbaserede Cool Kids programmer, som – dokumenteret af CEBU - har god effekt hos børn og unge med angst. Behandlingen varetages af centrets psykologer, alle med omfattende erfaring i Cool Kids behandling.
Cool Kids behandlingen er baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor barn og forældre lærer metoder til håndtering af angst. Sammen med barnet arbejder vi med de angste tanker og følelser, og som familie får I redskaber, så barnet kan konfrontere angsten i sin dagligdag. Tilbuddet retter sig til børn i alderen 7-17 år.
Du kan læse mere om Cool Kids behandlingprogrammer og se aktuel status omkring mulig behandling til højre.

På centret tilbydes både gruppeforløb og individuel behandling. Vi kan sammen med jer vurdere, hvilken behandlingsform der vil være bedst for jeres barn og familie. Inden behandlingsforløbet starter deltager I som familie i en udredende forsamtale samt besvarer en række spørgeskemaer, så vi sammen kan blive klogere på barnets udfordringer.

Individuelle forløb ved studenterterapeuter

Fra august 2020 tilbyder vi igen på klinikken individuelle Cool Kids forløb for børn i alderen 7-12 år varetaget af studerende fra CEBU. De studerende er i gang med den afsluttende del af psykologuddannelsen, hvor de deltager i et års uddannelses- og praktikforløb her på stedet.

Der er to studenterterapeuter koblet på hvert forløb, og de studerende vil gennem hele behandlingsforløbet modtage kyndig supervision af psykologer fra CEBU. 

Pris:

Forsamtale (90 min.)500 DKK
10 sessioner (60 min. per session)5000 DKK
I alt (10 sessioner + forsamtale + Cool Kids hæfter)5500 DKK

Tidspunkt:

Der er optagelse på behandlingsforløbene fra august 2020 og løbende derefter.

Optages man i et behandlingstilbud, aftales der tidspunkter med den behandlende studenterterapeut. Al behandling sker inden for normal arbejdstid.


Information om Cool Kids behandling hos studerende

CEBU er et Center på Psykologisk Institut, Århus Universitet, som bl.a. varetager forskning og undervisning af psykologistuderende. CEBU varetager derudover, som de eneste i Danmark, uddannelse af certificerede Cool Kids behandlere i Danmark på baggrund af en eksklusiv aftale med Maquarie University, Australien.   
CEBU har hvert år et antal psykologistuderende på deres sidste del af uddannelsen tilknyttet i et år (to semestre). Ud over at deltage i to seminarer er de studerende i praktik på CEBU. Som en del af deres praktikforløb modtager de undervisning i vurdering af børns angst, og de får en grundig indføring i Cool Kids programmet. I den sidste del af deres praktik får de mulighed for at lave Cool kids behandling af børn med angst. Behandlingen er individuelle eller gruppeforløb, og de studerende modtager 1:1 supervision – dvs. at har de haft en session med et barn og en familie, får de efterfølgende supervision hos en af vores Cool Kids certificerede psykologer. Der bliver indsamlet forskningsdata om effekten af behandlingen

Henvendelse:

Udfyld kontaktformularen herunder, og I vil herefter blive kontaktet af en medarbejder fra CEBU.

Status på betalingsforløb

Fra august 2020 tilbyder vi på klinikken igen Cool Kids betalingsforløb for børn i alderen 7-17 år. 

Der er tale om såkaldte individuelle studenterterapeutforløb, som er Cool Kids forløb, der varetages af CEBUs studerende. 

De studerende er i gang med den afsluttende del af psykologuddannelsen, hvor de deltager i et års uddannelses- og praktikforløb her på stedet. Der vil være to studenterterapeuter koblet på hvert forløb, og de studerende vil gennem hele behandlingsforløbet modtage kyndig supervision af psykologer fra CEBU. 

Du kan læse mere om Cool Kids behandling og se priser på de individuelle studenterterapeutforløb her på siden og også tilmelde dit barn via kontaktformularen nederst på denne side.