Angstbehandling mod betaling

Angstbehandling mod betaling

Cool Kids angstbehandling

Som en del af CEBUs ydelser, tilbyder klinikken periodevis behandling af angst hos børn og unge mod betaling. Behandlingen tager udgangspunkt i de evidensbaserede Cool Kids programmer, som – dokumenteret af CEBU - har god effekt hos børn og unge med angst. Behandlingen varetages af centrets psykologer, alle med omfattende erfaring i Cool Kids behandling. I perioder tilbydes der også angstbehandling mod betaling hos klinikkens studerende.

Cool Kids behandlingen er baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor barn og forældre lærer metoder til håndtering af angst. Sammen med barnet arbejder vi med de angste tanker og følelser, og som familie får I redskaber, så barnet kan konfrontere angsten i sin dagligdag. Tilbuddet retter sig til børn i alderen 7-17 år. 

Du kan læse mere om Cool Kids behandlingsprogrammer og se aktuel status omkring mulig behandling til højre.

På centret tilbydes både gruppeforløb og individuel behandling. Vi kan sammen med jer vurdere, hvilken behandlingsform der vil være bedst for jeres barn og familie. Inden behandlingsforløbet starter deltager I som familie i en udredende forsamtale samt besvarer en række spørgeskemaer, så vi sammen kan blive klogere på barnets udfordringer.

Henvendelse:

Udfyld kontaktformularen herunder, og I vil herefter blive kontaktet af en medarbejder fra CEBU.