Angstbehandling mod betaling

Angstbehandling mod betaling

Cool Kids angstbehandling

Som en del af CEBUs ydelser, tilbyder klinikken periodevis behandling af angst hos børn og unge mod betaling. Behandlingen tager udgangspunkt i de evidensbaserede Cool Kids programmer, som – dokumenteret af CEBU - har god effekt hos børn og unge med angst. Behandlingen varetages af centrets psykologer, alle med omfattende erfaring i Cool Kids behandling.
Cool Kids behandlingen er baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor barn og forældre lærer metoder til håndtering af angst. Sammen med barnet arbejder vi med de angste tanker og følelser, og som familie får I redskaber, så barnet kan konfrontere angsten i sin dagligdag. Tilbuddet retter sig til børn i alderen 7-17 år.
Du kan læse mere om Cool Kids behandlingprogrammer og se aktuel status omkring mulig behandling til højre.

På centret tilbydes både gruppeforløb og individuel behandling. Vi kan sammen med jer vurdere, hvilken behandlingsform der vil være bedst for jeres barn og familie. Inden behandlingsforløbet starter deltager I som familie i en udredende forsamtale samt besvarer en række spørgeskemaer, så vi sammen kan blive klogere på barnets udfordringer.

Gruppeforløb

I gruppebehandlingen mødes omkring 6 børn og deres forældre ca. 1 gang om ugen i 2 timer. Behandlingen i gruppen varetages af en erfaren psykolog. Til hver gruppe vil der yderligere være tilknyttet 3 psykologstuderende på kandidatniveau. Gruppebehandlingen giver mulighed for at spejle sig i andre med lignende problematikker og gruppen giver unikke læringsmuligheder på tværs af gruppemedlemmerne. Behandlingen strækker sig over 10 sessioner samt en opfølgnings session 3 måneder efter endt behandling. Grupperne sammensættes efter alder og køn.

Pris:

Forsamtale (90 min.) 1500 DKK*
10 sessioner + Opfølgnings session 3 mdr. efter endt behandling 7800 DKK
I alt for hele forløbet 9000 DKK
Får I brug for ekstra samtaler under forløbet er prisen pr. 60 min. 1200 DKK

*Hvis det efter forsamtalen vurderes, at vores angstbehandlingstilbud ikke er det rette for barnet, vil der være mulighed for at modtage vores vurdering i form af en skriftlig udtalelse. 

Tidspunkt:

Gruppeforløbene er pt. fuldt bookede, men kontakt os for information om kommende behandlingstilbud. 

Individuelle forløb

På centret tilbyder vi også individuelle angstbehandlingsforløb inspireret af Cool Kids behandling. Et individuelt forløb vil forløbe over 5-12 sessioner afhængig af barnets problematik. Forældrene vil blive inddraget i behandlingen.

Pris:

Forsamtale (60 min.) 1200 DKK
Session (60 min.) 1200 DKK
Cool Kids hæfter (købes ved opstart) 300 DKK

Tidspunkt:

Der er optagelse på behandlingsforløbene fra august 2018 og løbende derefter.

Optages man i et behandlingstilbud, aftales der tidspunkter med den behandlende psykolog. Al behandling sker inden for normal arbejdstid.

Individuelle forløb ved studenterterapeuter

Fra august 2019 tilbyder vi på klinikken individuelle Cool Kids forløb for børn i alderen 7-12 år varetaget af studerende fra CEBU. De studerende er i gang med den afsluttende del af psykologuddannelsen, hvor de deltager i et års uddannelses- og praktikforløb her på stedet.

Der er to studenterterapeuter koblet på hvert forløb, og de studerende vil gennem hele behandlingsforløbet modtage kyndig supervision af psykologer fra CEBU. 

Pris:

Forsamtale (90 min.)500 DKK
10 sessioner (60 min. per session)5000 DKK
I alt (10 sessioner + forsamtale + Cool Kids hæfter)5500 DKK

Tidspunkt:

Der er optagelse på behandlingsforløbene fra august 2019 og løbende derefter.

Optages man i et behandlingstilbud, aftales der tidspunkter med den behandlende studenterterapeut. Al behandling sker inden for normal arbejdstid.

Henvendelse:

Udfyld kontaktformularen herunder, og I vil herefter blive kontaktet af en medarbejder fra CEBU.

Status på betalingsforløb

Fra august 2019 tilbyder vi på klinikken igen Cool Kids betalingsforløb for børn i alderen 7-17 år. 

Behandlingen varetages dels af CEBUs kliniske psykologer og dels af studerende fra CEBU. De studerende er i gang med den afsluttende del af psykologuddannelsen, hvor de deltager i et års uddannelses- og praktikforløb her på stedet.

Der vil være to studenterterapeuter koblet på hvert forløb, og de studerende vil gennem hele behandlingsforløbet modtage kyndig supervision af psykologer fra CEBU. 

Du kan læse mere om Cool Kids behandling og se priser på hhv. gruppeforløb, individuelle forløb og de individuelle studenterterapeut forløb her på siden og også tilmelde dit barn via kontaktformularen nederst på denne side.