Sprog hos børn med og uden ADHD


Kære forældre

Vil du og dit barn deltage i et forskningsprojekt, som udgår fra Aarhus Universitet i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Skejby? Projektet har til formål at undersøge sprog hos børn med og uden ADHD.

Omkring 200 børn i alderen 7 til 11 år (100 børn med ADHD og 100 børn uden ADHD) og deres forældre og lærere inviteres til at deltage i projektet.

Før du beslutter dig, vil vi bede dig læse deltagerinformationen:

Informationsbrev til forældre til børn med ADHD 

Informationsbrev til forældre til børn uden ADHD  

Efter at have læst dette materiale har du mulighed for at blive ringet op og modtage yderligere information om projektet samt få svar på eventuelle spørgsmål:   


Projektansvarlige

Rikke Lambek,
cand.psych.,ph.d., lektor;
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Ida Bonnerup Jepsen
cand. psych., ph.d.-studerende
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet