Omstruktureringer af Angstklinikkens aktiviteter

I 2017 starter to nye, store forskningsprojekter op i Angstklinikken omhandlende børn og unge med socialfobi eller omfattende skolefravær. Dette medfører, at der desværre ikke vil blive tilbudt Cool Kids behandling, og klinikkens eksisterende venteliste lukker ligeledes ned - foreløbigt i hele 2017.

01.11.2016 | Lasse Kiilerich

foto: Maria Randima

På Angstklinikken er vi i øjeblikket i gang med en større omstrukturering af vores aktiviteter.

I Angstklinikken har vi, siden vi i 2008 tilpassede Cool Kids-programmet til dansk, forsket i effekten af Cool Kids-programmet på forskellige måder og i forskellige formater.

Som vi har beskrevet i vores tidligere nyhedsbreve har vi fundet, at det manualbaserede Cool Kids-/Chilled- program, som er baseret på kognitiv adfærdsterapi, har god effekt på danske børn og unge med angstlidelser. Cool Kids-programmet er nu blevet implementeret i en lang række kommuner og børnepsykiatriske afdelinger, og mange privatpraktiserende psykologer anvender ligeledes Cool Kids-programmet til behandling af børn med angstlidelser.

Gennem de seneste år er der således blevet bedre tilbud til og opmærksomhed på børn med angstlidelser i Danmark, selvom der stadig er langt igen til, at alle børn med angstlidelser kan få tilbudt den rette hjælp i det offentlige regi.

I 2017 starter vi to nye, store forskningsprojekter i Angstklinikken:

Hjælp til børn med bekymrende skolefravær: I starten af 2017 starter vi en stor undersøgelse af effekten af en psykologisk intervention for børn med bekymrende skolefravær i samarbejde med Aarhus Kommune.

Vi er lige nu i gang med at udarbejde interventionen, der kommer til at bestå af at antal terapeutiske samtaler med børn med bekymrende skolefravær og deres forældre samt et tæt samarbejde med barnets skole. Interventionen bliver pilotafprøvet i foråret 2017, og fra efteråret 2017 vil vi, i et lodtrækningsdesign, sammenligne effekten af denne intervention med den indsats, der i forvejen sker for børn med bekymrende fravær i Aarhus Kommune. Projektet er støttet af Innovationsfonden.

Hjælp til børn og unge med socialfobi: I efteråret 2017 vil vi pilotafprøve et nyt program, baseret på Cool Kids-programmet, men særlig rettet mod børn og unge med socialfobi. Vi håber efterfølgende at kunne få midler til, i et lodtrækningsforsøg, at sammenligne effekten af det nye program med den traditionelle Cool Kids-behandling.

Angstklinikken er en forskningsklinik, som er afhængig af ekstern finansiering, og som kun kan tilbyde behandling i forbindelse med igangværende forskningsprojekter. Vi har ikke ressourcer til at tilbyde børn og unge behandling, med mindre vi får bevillinger til at betale løn til behandlere fra givere uden for universitetet. Disse bevillinger gives oftest i forbindelse med et forskningsprojekt.

Vi har ikke aktuelt bevillinger til at fortsætte vores Cool Kids-behandling i Angstklinikken. Dette har desværre den konsekvens, at vi må lukke ned for klinikkens eksisterende venteliste og behandlingstilbud, der vedrører Cool Kids behandling – foreløbigt i hele 2017. Vi vil derfor opfordre familier til børn og unge med angstlidelser til at søge behandling andetsteds, eksempelvis ved henvendelse til egen læge, barnets skole, kommune eller PPR.

 

 

Psykologi