Cool Little Kids manualerne er nu klar til brug

CEBU – Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge har nu oversat og tilpasset Cool Little Kids programmet til dansk.

05.03.2018 | Kristian Mørch Abell

Cool Little Kids®-forebyggelsesprogrammet er udviklet til børn i førskolealderen (ca. 3-6 år). Programmet fokuserer på at lære mindre børn – med forældrenes hjælp – hvordan man opbygger selvsikkerhed og udvikler færdigheder, der hjælper dem med at håndtere angst og andre negative følelser under opvæksten. Der er ikke tale om et klinisk behandlingsprogram, da det ikke forudsætter, at børnene har en psykisk lidelse. Målgruppen er snarere mindre børn, som er generte, tilbageholdende eller reserverede og derfor har en større risiko end gennemsnittet for senere at udvikle angst og depression.

Programmet kan gennemføres i gruppe- eller individuel version. Programmets empiri stammer fra forskning, der er baseret på gruppeversionen. Vi har endnu ikke afprøvet effekten af dette program i Danmark, men en sådan undersøgelse er i støbeskeen.

Behandlere, der ønsker at anvende Cool Little Kids programmet, bør have et grundigt kendskab til kognitiv adfærdsterapi samt have træning i grundlæggende terapeutiske færdigheder i forhold til at arbejde med børn med angst og deres forældre. På CEBU udbyder vi bl.a. gennem vores certificeringsuddannelse relevante kurser for behandlere.

Cool Little Kids programmet og de øvrige Cool Kids programmer kan købes via CEBU’s hjemmeside. På hjemmesiden findes også relevante ressourcer for behandlere, såsom udrednings- og screeningsinstrumenter samt information om kurser og efteruddannelse.

Hjemmeside: http://psy.au.dk/cebu

Sundhed og sygdom, Private og offentlige virksomheder, Forskningsnyhed, Psykologi