Cool Kids betaler sig

Socialstyrelsen har offentliggjort en økonomiske analyse af indsatsen Cool Kids. Beregningen - som er lavet i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) - viser, at der et budgetøkonomisk potentiale ved at investere i indsatsen på børneområdet.

18.12.2019 | Maria Benthin Andersen

I rapporten, som Socialstyrelsen offentlige gjorde i oktober 2019, kan man bl. a. læse følgende: 

"Gruppeforløbet faciliteres af terapeuter, der er uddannet i Cool Kids. Socialstyrelsen anbefaler, at uddannelse og certificering i Cool Kids foretages af CEBU (Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge) ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, da CEBU på nuværende tidspunkt er den eneste leverandør med en certificering i Cool Kids/Chilled, der er godkendt af programejeren i Australien (Socialstyrelsen 2018). Den omkostningsvurdering, der benyttes i nærværende SØM-beregning tager derfor udgangspunkt i et scenarie, hvor behandlere modtager uddannelse og certificering i Cool Kids ved CEBU."

Selve rapporten kan læses her. 

Forskningsnyhed