Konference om skolefravær 2020

  • Den 4. november i Aarhus

Aarhus Universitet og Aarhus Kommune inviterer til konference
om fravær hos børn og unge i den danske folkeskole.


Konferencen vil bidrage med viden om skolefravær og indsatser baseret på oplæg fra PPR, skoledere og forskere. Der vil blandt andet være oplæg fra to af nordens førende forskere i skolefravær førsteamanuensis Trude Havik og professor Mikael Thastum.

Konferencen tager udgangspunkt i erfaringer fra Back2School-projektet, som er et nylig afsluttet forskningsprojekt ved Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge ved Aarhus Universitet, støttet af Innovationsfonden.


Tid og sted


Onsdag den 4. november 2020
Centralværkstedet
Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C

 

  • Der er registrering og morgenmad fra kl. 9.
  • Konferencen afholdes i tidsrummet kl. 10-17.30.
  • Middag kl. 18 i Smedien på Centralværkstedet (Vælg konference samt middag og networking i tilmeldingsformularen).

Målgruppe


Fagprofessionelle, som arbejder med skolefravær på skoler, i PPR
og forvaltninger, samt beslutningstagere på området.Hovedtalere


Trude Havik er førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger. Hun forsker blandt andet i skolefravær og skolevægring og har skrevet bogen Skolefravær – at forstå og håndtere skolefravær og skolevægring, der udkom på dansk i 2019. Tilbage i 2010 påbegyndte hun sin doktorgrad i specialpædagogik om skolens rolle i forhold til skolevægring og skolefravær, og hun har siden da arbejdet inden for dette felt.

 

Skolefravær – hvad er det, og hvad kan det skyldes?
Skolefravær er et sammensat problem, og der findes mange begreber, definitioner og risikofaktorer. Nogle af disse vil blive belyst og problematiseret i oplægget. Grundig kortlægning og analyse af risiko, opretholdende og beskyttende faktorer er centrale fokuspunkter, før tiltag iværksættes.

Mikael Thastum er professor i klinisk børnepsykologi og børnesundhedspsykologi og leder af Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU) ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Han forsker blandt andet i skolefravær og skolevægring, og han står bag forskningsprojektet Back2School, der hjælper børn, som har fravær fra skolen i en sådan grad, at det går ud over deres faglige niveau og/eller deres psykiske trivsel.

 

Hvordan hjælper vi børn med skolefravær tilbage til skolen?
Back2School er en manualbaseret intervention til børn med bekymrende skolefravær. Effekten er i et videnskabeligt forsøg sammenlignet med Aarhus kommunes sædvanlige indsats. Men hvad er Back2School, hvem kan udføre dette behandlingsprogram, og kan det anvendes af andre kommuner? Disse spørgsmål vil blive besvaret i oplægget.


Program

Kl. 9.00

Registrering og morgenmad

Kl. 10.00

Velkomst

Formiddagens program

Skolefravær – hvad er det og hvad kan det skyldes?

v/ Trude Havik, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger

Back2School: en systematisk fraværsindsats

v/ Mikael Thastum, professor og leder af Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU) ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

12.30-13.30

Frokost

Eftermiddagens program

Fortællinger fra forældre til børn med skolefravær

Erfaringer med behandling af skolefravær i PPR

Erfaringer fra skolerne med fokus på skole/hjem samarbejdet

Implementering af en systematisk fraværsindsats i kommunalt regi

Kl. 17.30

Afslutning

Kl.18.00

Konferencemiddag med mulighed for networking (OBS: Ved tilmelding vælges muligheden, hvor middag er inkluderet)


Tilmelding


  • Deltagelse i konferencedagen  koster 750 kr. + moms
  • Deltagelse i konferencedagen samt middag og networking koster 1.000 kr. + moms


Deadline for tilmelding den 1. oktober 2020.