Cool Kids/ Chilled

Hvad er Cool Kids/ Chilled? 

Cool Kids/Chilled er et videnskabeligt afprøvet kognitivt adfærdsterapeutisk behandlingsprogram for børn og unge med angstlidelser. Programmet omfatter kognitiv omstrukturering, gradvis eksponering, reaktionshindring, adfærdseksperimenter, forældretræning og færdighedstræning på områder som f.eks. assertion og stresshåndtering. Hver teknik er udviklet med henblik på at kunne tackle de centrale faktorer, som ifølge forskningen er med til at opretholde problematisk angst. Programmet fokuserer på at lære børn, unge og forældre bedre måder at håndtere angst på i fællesskab.

Cool Kids/Chilled programmet er oprindeligt udviklet af Ron Rapee, Heidi Lyneham, Carolyn Schniering, Viviana Wuthrich, Maree Abbott, Jennifer Hudson og Ann Wignall på Centre For Emotional Health, Macquarie University, Sydney, Australien. De forskellige moduler er i forbindelse med forskningsprojekter oversat og bearbejdet til dansk af Mikael Thastum og andre medarbejdere på CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge. Programmet består af flere versioner til brug for forskellige aldersgrupper og i forskellige formater, som beskrevet nedenfor.

Hvem er Cool Kids/ Chilled programmet egnet til? 

Cool Kids programmet er egnet til børn i alderen 7-12 år. Chilled programmet er egnet til unge i alderen 13-17 år.

Hvad indeholder Cool Kids/ Chilled angstbehandlingsprogrammet? 

Til hvert program er der et arbejdshæfte til børnene/de unge og et arbejdshæfte til forældrene, der indeholder materiale til hver af de 10 sessioner samt hjemmeopgaver.

Der er desuden en terapeutmanual, der i detaljer beskriver, hvordan hver enkelt session udøves. Brug af manualen forudsætter, at terapeuten har kendskab til kognitiv adfærdsteori og træning i de terapeutiske teknikker, der kræves for at kunne arbejde med børn, unge og familier. I terapeutmanualen findes instruktioner til såvel Cool Kids som Chilled programmerne.

Pris

Manualerne koster 150 kr. pr. stk. (Undtagen Chilled arbejdshæfte til forældrene, som koster 75 kr.)

Cool Kids/Chilled indeholder:

  • 1 terapeutmanual (dækker både Cool Kids og Chilled programmet)

  • 1 arbejdshæfte til forældrene

  • 1 arbejdshæfte til barnet

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til bestilling og forsendelse, kan du kontakte Intern Post på mail:  intern-post@au.dk

Hvis du har spørgsmål til manualernes indhold eller lignende, kan du kontakte Nikita Marie Sørensen på mail: nikita@psy.au.dk