Vil I hjælpe os med at udvikle et digitalt behandlingsprogram til unge med angst? 

I samarbejde med Center for Digital Psykiatri (CEDIP) er CEBU igang med at udvikle et internetbaseret angstbehandlingsprogram til unge i alderen 12-17 år. I den forbindelse vil vi gerne afprøve dele af programmet i en brugertest med unge, som for nyligt har været i behandling for angst med kognitiv adfærdsterapi, og deres forældre. Brugertesten vil foregå i midten af november. 

Effektiv terapi på en ny måde

Behandlingsprogrammet er baseret på kognitiv adfærdsterapi, som er en veldokumenteret effektiv behandling til angstlidelser blandt børn og unge. I de seneste år har man imidlertid afprøvet forskellige former for internetbaseret kognitiv adfærdsterapi med det formål at øge tilgængeligheden af effektiv behandling. Vi vil gerne tilslutte os denne udvikling og er derfor i gang med at udvikle et internetbaseret angstbehandlingsprogram, som skal leveres via en app.

Brugertest

Da der er tale om et nyt program og en ny måde at levere behandlingen på, kunne vi godt tænke os at brugerteste enkelte sessioner fra programmet. En brugertest går ud på, at du klikker dig igennem programmet og fortæller om din umiddelbare oplevelse med programmet – både programmets tekniske funktioner og formidlingen af programmets indhold. Bagefter vil vi gerne interviewe jer mere dybdegående omkring brugeroplevelsen. Informationerne fra brugertesten og interviewet vil blive brugt til at forbedre behandlingsprogrammet, så vi skaber et program, som er relevant for målgruppen. Det er muligt at deltage i brugertesten ved fremmøde på vores klinik i Aarhus eller online. 

Hvad bruger vi videooptagelsen til?

Videooptagelsen bruges i anonymiseret form til forskning i brugerinddragelse og publicering af artikler herom. Forskningen sker i et samarbejde mellem CEBU og CEDIP, og derfor vil videnskabelige medarbejdere fra begge centre have adgang til videooptagelsen under databehandling. Det vil ikke være muligt for andre at genkende jer eller jeres udtalelser i artiklerne.

Hvordan vil det foregå?

Du og en af dine forældre vil særskilt gennemgå en session af behandlingsprogrammet. Mens I gennemgår programmet, fortæller I om jeres umiddelbare tanker omkring programmets opsætning og indhold. Bagefter vil I blive interviewet hver for sig. Interviewet vil blive optaget på video. Brugertesten tager cirka 30-40 minutter og interviewet cirka 20-30 minutter. Vi sætter derfor 1,5 time af til det hele. Som tak for jeres deltagelse vil I modtage et gavekort til 2 biografbilletter.

Det er frivilligt at deltage, og I kan altid afbryde jeres deltagelse, hvis I alligevel ikke har lyst.

Kontakt

Hvis I har lyst til at hjælpe eller brug for uddybende informationer, er I velkomne til at kontakte videnskabelig assistent og psykolog (cand. psych) Nikita Marie Sørensen.

Nikita Marie Sørensen

Videnskabelig assistent Psykologisk Institut - CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge