Konference om skolefravær 2020

  • Den 4. november i Aarhus

Aarhus Universitet og Aarhus Kommune afholdt den 4. november 2020 en konference om fravær hos børn og unge i den danske folkeskole.

Konferencen bidrog med viden om skolefravær og indsatser baseret på oplæg fra PPR, skoledere og forskere. Der var blandt andet oplæg fra to af nordens førende forskere i skolefravær førsteamanuensis Trude Havik og professor Mikael Thastum.

Konferencen tog udgangspunkt i erfaringer fra Back2School-projektet, som er et nylig afsluttet forskningsprojekt ved Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge ved Aarhus Universitet, støttet af Innovationsfonden.

Du kan finde slides fra alle dagens oplæg i boksen til højre på siden. Hovedtalere


Trude Havik er førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger. Hun forsker blandt andet i skolefravær og skolevægring og har skrevet bogen Skolefravær – at forstå og håndtere skolefravær og skolevægring, der udkom på dansk i 2019. Tilbage i 2010 påbegyndte hun sin doktorgrad i specialpædagogik om skolens rolle i forhold til skolevægring og skolefravær, og hun har siden da arbejdet inden for dette felt.

 

Skolefravær – hvad er det, og hvad kan det skyldes?
Skolefravær er et sammensat problem, og der findes mange begreber, definitioner og risikofaktorer. Nogle af disse vil blive belyst og problematiseret i oplægget. Grundig kortlægning og analyse af risiko, opretholdende og beskyttende faktorer er centrale fokuspunkter, før tiltag iværksættes.

Mikael Thastum er professor i klinisk børnepsykologi og børnesundhedspsykologi og leder af Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU) ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Han forsker blandt andet i skolefravær og skolevægring, og han står bag forskningsprojektet Back2School, der hjælper børn, som har fravær fra skolen i en sådan grad, at det går ud over deres faglige niveau og/eller deres psykiske trivsel.

 

Hvordan hjælper vi børn med skolefravær tilbage til skolen?
Back2School er en manualbaseret intervention til børn med bekymrende skolefravær. Effekten er i et videnskabeligt forsøg sammenlignet med Aarhus kommunes sædvanlige indsats. Men hvad er Back2School, hvem kan udføre dette behandlingsprogram, og kan det anvendes af andre kommuner? Disse spørgsmål vil blive besvaret i oplægget.


Program

 

9.00-10.00

 

REGISTRERING OG MORGENMAD

 

 

10.00-10.15

 

Velkomst

 v/ Mikael Thastum, professor, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

 

 

10.15-11.15

 

Skolefravær – hva er det og hva kan det skyldes?

v/ Trude Havik, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger, Norge

 

Skolefravær er et sammensatt problem, og det finnes mange begreper, definisjoner og risikofaktorer. Noen av disse vil bli belyst og problematisert. Grundig kartlegging og analyse av risiko, opprettholdende og beskyttende faktorer er sentralt før tiltak iverksettes.

 

 

11.15-11-30

 

KAFFEPAUSE

 

 

11.30-12.30

 

Hvordan hjælper vi børn med skolefravær tilbage til skolen?

v/ Mikael Thastum, professor, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

 

Back2School er en manualbaseret intervention til børn med bekymrende skolefravær. Effekten er i et videnskabeligt forsøg sammenlignet med Aarhus kommunes sædvanlige indsats. Men hvad er Back2School, hvem kan udføre dette behandlingsprogram, og kan det anvendes af andre kommuner? Disse spørgsmål vil blive besvaret i oplægget

 

 

12.30-13.30

 

FROKOST

 

 

13.30-13.55

 

Hvad karakteriserer børn med højt skolefravær? Og hvad er effekten af en systematisk indsats?

v/ Daniel Bach Johnsen, ph.d.-studerende. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

 

Oplægget vil præsentere forskningsresultaterne fra Back2School projektet. Fokus vil være på, hvad der karakteriserer de børn og familier, som har været en del af projektet, samt hvad familiernes udbytte af deltagelsen var.

 

 

13.55-14.20

 

Elevfravær set fra et forældre og et skoleperspektiv

 v/ Klaus Nielsen, professor, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

 

På baggrund af en række interview med forældre, lærere, skoleledere og pædagoger fremlægges forskellige perspektiver på elevfravær i skolen. Oplægget diskuterer hvilken betydning de forskellige perspektiver har for forståelsen af elevfravær. Endvidere vil der i oplægget være fokus på, hvordan forældre og skole har forskellige forventninger til interventioner om elevfravær, samt hvilken betydning disse forskellige forventninger har for samarbejdet mellem forældre og skole.

 

 

14.20-15.00

 

Erfaringer med Back2School fra et PPR perspektiv

v/ Gurli Bjelskou Jensen og Kitt Nirmala Andresen, Psykologer i PPR, Aarhus Kommune

 

Oplægget vil omhandle to PPR psykologers erfaring med Back2School med udgangspunkt i nogle af de cases, der har modtaget indsatsen. Oplægget vil ligeledes omhandle, hvad psykologerne oplever som værende effektfuld i Back2School indsatsen

 

 

15.00-15.30

 

KAFFEPAUSE

 

 

15.30-16.10

 

At være forældre til et barn med skolefravær

v/ Pernille Dyhr og Bettina Yde, forældre til skolebørn, Aarhus

 

Fortællinger fra forældre til børn med skolefravær med fokus på de erfaringer, de har fået ved deltagelse i Back2School projektet

 

 

 

16.10-16.40

 

Erfaring med deltagelse i Back2School: et skoleperspektiv

v/ Birgit Frederiksen, afdelingsleder, Mårslet Skole, Aarhus

 

Oplægget vil omhandle erfaringer med deltagelse i Back2School forløb fra et skoleperspektiv. Oplægget vil ligeledes omhandle hvad skolen oplever som værende effektfuld ved Back2School indsatsen, samt hvilke barriere skolen kan opleve ved en sådan indsats.

 

 

16.40-17.15

 

Erfaringer med implementering af en systematisk indsats i kommunal regi

Lotte Fensbo, Sektionsleder, PPR, Aarhus Kommune og Ninna Glisbjerg Jakobsen, projektleder, Børn og Unge, Aarhus Kommune:

 

Oplægget vil tage udgangspunkt i hvilke erfaringer, der er gjort i Aarhus Kommune ved implementeringen af Back2School. Oplægget spænder over de lavpraktiske udfordringer som eksempelvis administrative procedurer samt de mere overordnede overvejelser om inddragelse, der er opstået undervejs i implementeringsprocessen

 

 

17.15-17.30

 

Afslutning og videre skridt herfra

 v/ Mikael Thastum, professor, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet