Forelæsning: Hvorfor virker psykoterapi?

Hvad vil det sige at indtage en psykoterapeutisk holdning? Den store psykoterapidebat – fra Saul Rosenzweig’s beskrivelse af fælles terapeutiske faktorer i 1936 til i dag. v/prof. Carsten René Jørgensen

02.07.2019 | Tine Bagger Christiansen

Dato fre 20 sep
Tid 15:15 18:00
Sted Bygning 1343, lokale 275: Store juridisk auditorium

Hvad ved vi om effekten af psykoterapi og ikke mindst, hvad der er virksomt i psykoterapi? Med afsæt i empiriske forskningsresultater omkring psykoterapeutiske virkningsfaktorer – hvad der er baggrund for effekten af psykoterapi – argumenteres for, at terapeutens mere personlige kvaliteter samt evne til at etablere og fastholde en psykoterapeutisk holdning er afgørende for psykoterapiens forløb og effekt. Herunder beskrives centrale elementer i den psykoterapeutiske holdning.

Anbefalet litteratur

·         Rosenzweig, S. (1936). Some implicit common factors in diverse methods of psychotherapy. American Journal of orthopsychiatry, 6, 412-15.

·         Wampold, B.E. & Imel, Z.E. (2015). The great psychotherapy debate. The evidence for what makes psychotherapy work. 2nd ed. London: Routledge, særligt s.158-77 & 213-54

·         Jørgensen, C.R. (2018). Den psykoterapeutiske holdning. København: Hans Reitzels Forlag, især kapitel 3 & 9. Bøgerne haves på biblioteket.

Alle er velkomne!  

Aarhus BSS, Arrangement