Forelæsning: Heinz Kohut: Selvpsykologiens forvandling af psykoanalysen.

Narcissisme og socialitet som grundproblem i menneskets eksistens. v/prof. Jan Tønnesvang.

02.07.2019 | Tine Bagger Christiansen

Dato fre 27 sep
Tid 15:15 18:00
Sted Bygning 1343, lokale 275: Store juridisk auditorium

 I et udbrud af kreativitet, som begyndte i midten af 60’erne og varede de resterende 15 år af hans liv fandt Kohut sin udtryksform og udforskede narcissismen på nye måder, der førte til, hvad han endte med at kalde en `Selvets psykologi´. Kohuts reformulering af den gængse psykoanalytiske tænkning var den centrale begivenhed i omskabelsen af feltet til det, der i almindelighed kaldes `relationel psykoanalyse´. Til trods for alle hans egne forvirringer og modsigelser har Kohut muligvis reddet psykoanalysen fra den selv.

Anbefalet litteratur:

·         Kohut, H. (1977/1990). Selvets psykologi. Særligt kapitel 2.: Har psykoanalysen behov for selvpsykologien (pp. 55-105). København: Hans Reitzels Forlag.

·         Hansen, J. T. (2001). Selvet som rettethed: en teori om noget af dét, der driver og former menneskeliv. Særligt kapitlerne II-IV om narcissisme, selv og selvobjekter samt kapitel XIV om Selvpsykologiens kliniske praksis (pp. 52-89; 299-315). Aarhus: Forlaget Klim. Bøgerne haves på biblioteket.

Alle er velkomne!

Aarhus BSS, Arrangement