Forelæsning: Michael Tomasello: Om kulturel læring og det unikt menneskelige.

v/prof. Peter Krøjgaard

02.07.2019 | Tine Bagger Christiansen

Dato fre 15 nov
Tid 15:15 18:00
Sted Bygning 1343, lokale 275: Store juridisk auditorium

Med mere end 100.000 citationer er Michael Tomasello efter enhver målestok en af de absolut mest betydningsfulde forskere inden for psykologisk videnskab i moderne tid. I denne forelæsning skal vi især se nærmere på ét af de temaer, der har været en ledetråd i store dele af Tomasellos forskning, nemlig hvad han har kaldt ”kulturel læring” (cultural learning, eng.), og som ifølge Tomasello bl.a. rummer helt centrale aspekter af det unikt menneskelige.

Anbefalet litteratur:

·         Tomasello, M., Kruger, A., & Ratner, H. (1993).  Cultural learning.  Target Article for Behavioral and Brain Sciences, 16, 495-552. Findes via linket: https://www.statsbiblioteket.dk/au/?locale=da#/search?query=recordID:"sb_208020"

·         Tomasello, M. (2016). Cultural learning redux. Child Development, 87, 643-653. Findes via linket:  http://dx.doi.org.ez.statsbiblioteket.dk:2048/10.1111/cdev.12499

Alle er velkomne!

Aarhus BSS, Arrangement