Ledelsen på Psykologisk Institut

Institutledelse

Jan Tønnesvang er institutleder på Psykologisk Institut.

Jan kommer fra Esbjerg, er uddannet fra Aarhus Universitet og blev færdig som psykolog i 1995. Han var ansat i 3 ½ år på DPU, inden han slog sig ned på Psykologisk Institut i 2001.

Jan er professor i pædagogisk psykologi og før det professor i social- og personlighedspsykologi. Hans kerneinteresse er integrativ psykologi, og hvordan det kan bygge bro mellem teori og praksis i arbejdet med mennesker i pædagogiske, organisatoriske og ledelsesmæssige sammenhænge:

"Vi står overfor en udfordring med at sikre, at helheden i forskellige former for menneskearbejde ikke fortrænges af vores effektivitets- og vækstiver. Det gælder både indenfor uddannelse, arbejdsliv og i forhold til spørgsmål om balance og bæredygtighed i vores livsmåder. Min forskning og videnudveksling retter sig mod dette", fortæller Jan Tønnesvang.

Carsten René Jørgensen er viceinstitutleder på Psykologisk Institut.

Carsten René Jørgensen er viceinstitutleder. Han kommer fra Svendborg, blev psykolog i 1992 fra Aarhus Universitet og arbejdede i psykiatrien i Hillerød og Helsingør, inden han kom tilbage til Aarhus og skrev ph.d. i 1999. Han har også været omkring Aalborg Universitet i en kort periode.

Carsten er professor i klinisk psykologi på Psykologisk Institut og har siden 2002 været tilknyttet klinik for personlighedsforstyrrelser på Psykiatrisk Hospital, hvor han arbejder med mennesker med svære personlighedsforstyrrelser både forskningsmæssigt og terapeutisk.

Herudover beskæftiger han sig blandt andet med identitet og identitetsproblemer og har i 2014 skrevet en bog om ADHD – der blandt andet tager fat i en diskussion af vores normalitetsopfattelse.

Jan Tønnesvang

Institutleder, Professor
M
H bygn. 1350, 523
P +4587165796
P +4560202633

Studieleder

Helle Spindler er studieleder for Psykologisk institut.

Helle er født i Dronninglund og opvokset i Frederikshavn. I 2001 blev hun færdig som kandidat i Psykologi og ph.d. i 2007.

Helle fik derefter en postdoc-stilling og efter det også et adjunktur i 2010, og i 2012 begyndte hun i et lektorat.

I dag er forskningsområdet fortsat hjertepatienter – hvordan de har det, efter de har fået konstateret deres hjertesygdom. Hun samarbejder blandt andet med Hjerteforeningen og har været med til at udgive en pjece om, hvordan det er at være hjertepatient. Hun holder oplæg og har også deltaget i et telemedicinsk projekt i Aalborg, og har lavet en hjemmeside, hvor hjertepatienterne kan chatte med en sygeplejerske, følge deres egen personlige udvikling ved at taste værdier ind i et skema på siden og meget andet.

Samtidig samarbejder hun også med professor Andrew Moskowitz om at få udviklet en forskningsprofil ift. psykotraumatologi, bl.a. igennem forskningsenheden ADiTS, og det er også dette område hendes lektorat knytter sig til.

Helle har desuden siddet i Studienævnet siden 2010.

Institutsekretariatsleder

Carsten Dalsager er institutsekretariatsleder ved Psykologisk Institut. Han har haft stillingen siden 1. august 2011. Forinden var han administrativ leder ved Psykologisk Institut.

Carsten Dalsager har været ved AU siden 1994. Han har både været økonomimedarbejder, faggruppesekretær for Institut for Økonomi samt specialkonsulent ved Studieforvaltningen med ansvaret for studiemæssige nøgletal. De sidste 2 år har han været administrativ leder ved Psykologisk Institut.

Af uddannelse har han en cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har en HD i Offentlig Virksomhedsledelse fra det tidligere Handelshøjskolen.

Carsten Dalsager

Institutsekretariatsleder