Psykologisk Institut

Profil

Psykologi-AU

Psykologisk Institut, Aarhus Universitet (PI) blev oprettet i 1968 og er en del af Aarhus BSS, der har modtaget de anerkendte internationale akkrediteringer AACSB og AMBA samt EQUIS-akkrediteringen for sine business-aktiviteter.

Adresse:

Aarhus Universitet
Aarhus BSS

Psykologisk Institut
Bartholins Allé 11
8000 Aarhus C

psykologi@psy.au.dk

På PI forskes og undervises inden for alle psykologiens væsentligste fagområder. Desuden bidrager instituttet til at formidle psykologisk forskning til samfundet. En kandidatuddannelse i psykologi kvalificerer efter opnåelse af relevant erhvervserfaring og supervision til autorisation i Danmark efter EUROPSY’s kriterier.

PI bidrager med forskning og videnudveksling inden for det psykologiske fagområde i forhold til det omgivende samfund. Instituttets forskere indgår i tætte nationale og internationale samarbejder og har en stærk tradition for samarbejde med forskere fra mange forskellige fagområder, f.eks. øvrige samfundsvidenskaber, psykiatri, pædagogik, sundhed og neurovidenskab, filosofi, lingvistik, religion­, ledelse og human relations.

PI har det overordnede ansvar for bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi (cand.psych.) samt sidefagsuddannelsen i psykologi, og PI er medvirkende i Fleksibel Master i Offentlig Ledelse (FMOL). Derudover findes også Master i Narkotika- og Alkoholindsatser, som udbydes på Center for Rusmiddelforskning under PI.

Den videnskabelige stab er organiseret i en række forskningsenheder og faggrupper, som varetager undervisning og forskning inden for områderne kognitionspsykologi, udviklingspsykologi, klinisk psykologi, arbejds- og organisationspsykologi, pædagogisk psykologi, biologisk psykologi samt social- og personlighedspsykologi.

PI har 55-60 videnskabelige medarbejdere og 45-50 ph.d.-studerende.

PI rummer en række større forskningscentre, bl.a Con Amore (finansieret af Danmarks Grundforskningsfond) og Center for Rusmiddelforskning samt en klinik for behandling af angstlidelser hos børn og deres familier.

Der optages for tiden ca. 210 studerende om året på bachelor-studiet, og alle, der består bachelor-eksamen, kan fortsætte på kandidatstudiet. Der indskrives hvert år desuden et antal cand.psych.'er på ph.d.-studiet, som sigter på en forskerkarriere.