Lokalt samarbejdsudvalg - LSU

Det lokale samarbejdsudvalg (LSU) er et kollektivt organ, der er sammensat af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra instituttet. Samarbejdsaftalen fastlægger rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi mv.

For yderligere information:

Medlemmer - Psykologisk Institut

Ledelsesrepræsentanter
Jan Tønnesvang, institutleder og formand for LSU
Helle Spindler, studieleder
Carsten Dalsager, institutsekretariatsleder
Vibeke Asmussen Frank, centerleder

Medarbejderrepræsentanter
Anette Christensen, TAP 
Mai-Britt Johansson, TAP 
Klaus Nielsen, VIP
Esben Houborg, VIP 
Gitte Westphael, ph.d. 
Mimi Mehlsen, TR (DP)

Sekretariat
Randi Groslier Bjælde (HR-partner, Aarhus BSS)