Tekniskadministrativt personale

Kristian Mørch Abell

Projektkoordinator og sekretær v/ Angstklinikken

Anette Christensen

Forskningssekretær

Carsten Dalsager

Institutsekretariatsleder

Lasse Kiilerich

Projektkoordinator og sekretær v/ Angstklinikken

Marianne Bjerregaard Madsen

Projektkoordinator og sekretær v/ Angstklinikken

Cecilie Møller

Ph.d.-studerende
M
H bygn. NBG/10G, 10G-4-03
P +4578469933
P +4551967927

Jan Tønnesvang

Institutleder, Professor
M
H bygn. 1350, 523
P +4587165796
P +4560202633