UngMAP

UngMap er et spørge-batteri, som afdækker unges psykiske, sociale og fysiske ressourcer og problemer. For en uddybende beskrivelse se Pedersen et al. 2015 under publikationer. 

UngMap anvendes i en række forskningsprojekter, som kan opdeles i følgende:

Behandling: UngMap anvendes i øjeblikket i 12 kommuner som screenings/udrednings-metode ved indskrivning i misbrugsbehandling. Screeningen efterfølges af en dialogisk feedback til den unge, hvor behandler og ung sammen gennemgår UngMap med henblik på videre behandlingsplanlægning og evt. yderligere udredning. I 9 af de 12 kommuner anvendes UngMap i øjeblikket som en systematisk metode til at måle effekten af behandlingen, såvel mens den unge er i behandling (Trivsels- og Effekt-Monitorering), som efter udskrivning. For uddybning af dette se Pedersen et al. 2015 under publikationer.

Longitudinel forskning: Med longitudinel henvises til forskningsprojekter, der følger unge over lang tid. I CUTLOC (Cannabis Users Trajectories in LOcal Communities) følges 7.000 unge ved at kombinere UngMap oplysningerne med oplysninger fra forskellige nationale registre. I princippet kan vi her anonymt følge de unge fra fødsel til død. I CIK-projektet (Cannabis, Impulsivitet og Kognition) følges en mindre gruppe af de 7.000 fra CUTLOC over en årrække med direkte interviews og UngMap opfølgninger. En særlig gruppe på omkring 200 unge fra CIK-projektet udvælges ud fra særlige UngMap kriterier til at gennemgå MR scanninger og en neuropsykologisk/kognitiv udredning. CIK-projektet foregår i samarbejde med forskere fra University of Cambridge.

Surveys (stikprøveundersøgelser): UngMap anvendes til at estimere særlige ressourcer, problemer og trivsel blandt unge i Danmark samt i enkelte kommuner, som har ønsket en estimering af unges trivsel i netop deres kommune. For resultater fra den nationale UngMap survey fra 2014 se Pedersen et al. 2015 under publikationer. En ny national undersøgelse gennemføres i april 2015. UngMap er blevet anvendt til at vurdere ressourcer, problemer og trivsel blandt unge i femten 10. klasser i Aarhus Kommune og fire 10. klasser i Nuuk, Grønland.