Alle STOF-blade og artikler

Her kan du finde alle numre af STOF samt individuelle artikler som pdf

STOF nr. 31. Efterår 2018. Tema: Overgange

Læs hele STOF nr. 31 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.   

Tema: Rusmidler og overgange: Bladets vidensartikler handler om 'overgange' på mange måder og i mange former. Læs også Troels Kløvedals essay om beruselse, interview med Svend Brinkmann og Anders Petersen om diagnosekultur og meget andet.     


Indledning

Om rusmidler og overgange

AF KARINA LUISE ANDERSEN


"Det handler om at gå den der ekstra mil”

Center for Rusmiddelforskning har undersøgt udfordringer og succeser i indsatser for borgere med komplekse problemstillinger.

AF BAGGA BJERGE


De ringer – vi bringer

Et studie af cannabislevering til døren

Illegale stofmarkeder og distributionssystemer er under evig forandring. I Danmark er ’stofbudservicer’ et eksempel på dette.

AF THOMAS FRIIS SØGAARD


”Så tager vi lige en enkelt… det gør vi en del herude”

Alkoholbrug og ungdomsliv i danske landområder

Hvordan kan vi forstå alkoholens betydning for unge i de danske landområder?

AF MARIA DICH HEROLD


Hvorfor slutter personer med langvarig ruslidelse å bruke rusmidler?

Ny norsk forskning om, hvilke faktorer der får mennesker til at stoppe deres overforbrug af rusmidler.

AF HENNING PETTERSEN OG MORTEN BRODAHL

Med introduktion af adjunkt Jeppe Oute


Diagnoseudfordrerne

Interview med Svend Brinkmann og Anders Petersen

Psykiatriske diagnoser dominerer vores sprog, vores selvopfattelse og vores hjælpesystemer. Det har uheldige følgevirkninger, mener sociolog Anders Petersen og professor i psykologi Svend Brinkmann.

AF MARIANNE BÆKBØL


Danske unge drikker stadig meget

Danske unge har siden 1995 haft europarekorden i fuldskab. Hvorfor er det sådan, og er der slet ikke sket forandringer i de seneste årtier?

AF JEANETTE ØSTERGAARD


Alkoholvaner formes i 15-årsalderen

Nogle unge drikker som 15-årige 32 genstande om ugen, mens andre unge ikke rører de våde varer. Imellem finder vi den store middelgruppe, hvor alkohol er et middel til at opbygge sociale relationer med.

AF NANNA STÆRMOSE


Om beruselse

Essay om beruselse, rusmidler og rejser, mennesker og verden.

AF TROELS KLØVEDAL


Medicinsk cannabis: En omdiskuteret forsøgsordning?

STOF har samlet op på de mange stemmer i debatten om medicinsk cannabis samt de første erfaringer med forsøgsordningen.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Syntetiske cannabinoider i Danmark – er der grund til bekymring?

Viden om udbredelse og skader som følge af syntetiske cannabinoider i Danmark er begrænset.

AF BIRGTTE THYLSTRUP, KARI GRASAASEN, TORE FORSINGDAL HARDLEI OG SIDSEL SCHRØDER


Stemmer fra Siden:

Når det hele starter for tidligt

… og man er for ung til at passe på sig selv

Interview med radiovært Sara Bovin. Om barndommen med en far, der havde et stort forbrug af alkohol, og om jobbet som vært på det legendariske radioprogram TVÆRS for unge, som har det svært.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


5 hurtige til … Lisbeth Pedersen - forsknings- og analysechef ved VIVE

Om velfærdsforskning og socialpolitik

I hvert nummer af STOF stiller vi fem aktuelle spørgsmål til personer, som varetager arbejde, der er relevant for indsatser og politik på rusmiddelområdet.


Mere kropsbevidsthed, tak

Stod det til psykosomatisk fysioterapeut Maria Andersen skulle hendes speciale udbredes til alle institutioner, der yder stofbehandling.

AF MARIANNE BÆKBØL


Fra døgnbehandling til ambulante tilbud

Det bør undersøges, hvordan vi kan etablere en koordineret og helhedsorienteret indsats i overgangen fra døgnbehandling til ambulante tilbud.

AF MARIE LOUISE LAURIDSEN


Fra det offentlige til den private sundhed

Eline Hyldager og Søren Søberg Hansen tog springet fra det offentlige sundhedsvæsen og startede deres egen private psykologvirksomhed.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Ældre, alkohol og det gode liv

Ældre borgere med lange uddannelser drikker mere end de kortuddannede.

AF HANNE VIBJERG OG MARIA KOCH AABEL, SUNDHEDSSTYRELSEN 


Struktureret angstbehandling for borgere i substitutionsbehandling 

Hos Dagcentret Stæren har man haft succes med at arrangere angstbehandling som målrettede gruppeforløb.

AF HELGE BØRVEN OG BETTINA ANDERSEN


ILDSJÆLENE:

Poul Højmark – leder af Haderslev Kommunes Rusmiddelcenter

’Ildsjælene’ er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet.


STOF UNGE (STOF særnummer 2018)

STOF UNGE er en særudgave af magasinet STOF målrettet unge mellem 15 og 21 år.

Læs hele bladet som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående. 


Indledning

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Den berusede og berusende ungdom

Er ungdommen en berusende tid? Og gælder det både mænd og kvinder?

AF VIBEKE ASMUSSEN FRANK, GEOFFREY HUNT OG MARIA DICH HEROLD


Flirt!

Om at gå i byen, drikke og flirte med hinanden.

AF MIE BIRK JENSEN, VIBEKE ASMUSSEN FRANK, MARIA DICH HEROLD OG GEOFFREY HUNT


Er det ikke bare hash?

Cannabis har forskelligt indhold, som kan påvirke din hjerne meget forskelligt.

AF KRISTINE RØMER THOMSEN OG METTE BUHL CALLESEN


Hilsener fra Simone, Anna og Sebastian

Breve fra tre unge, der har været i behandling for hash-, stof- eller alkoholforbrug.


Alkohol. Ung. Kvinde. Muslim

Fester og alkohol er en stor del af et dansk ungdomsliv, men gælder det også, hvis man er ung kvinde med muslimsk baggrund?

AF MARIE FJELLERUP BÆRNDT

Nogle unge bruger mere end deres hjerne for at præstere

I 'præstationssamfundet' løber nogle unge risikoen og bruger medicin til andet end det, den er beregnet til.

AF JEANETT BJØNNESS OG LEA TRIER KRØLL


De forbudte nætter

Kan man forbyde unge at gå i byen på grund af indtag eller besiddelse af stoffer? Og hvad sker der, hvis man gør?

AF THOMAS FRIIS SØGAARD


En tur i byen eller "rundt om havnen"?

Drikker unge på landet anderledes end dem i byen?

AF MARIA DICH HEROLD


Drikker danske unge stadig mest i Europa?

Og hvad er det nu med unge og alkohol? Er det vikingerne, der spøger?

AF JEANETTE ØSTERGAARD


Mor og far (drikk)er for meget

UngeEksperterne fortæller om det. Vi forsker i det. Og BRUS kan hjælpe dig: Hvis mor og far drikker eller tager stoffer.


QUIZ: Hvad ved du om stoffer og alkohol?


STOF nr. 30. Forår 2018. Tema: Steder

Læs hele STOF nr. 30 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående. 

Tema: Rusmidler og steder: Vesterbro, rusmidler på botilbud, Nye Psykoaktive Stoffer, ’12-tals piger’ og ’ADHD’-drenge, restaurationsforbud i nattelivet, rusmidler og ø-liv, essay af Carsten Jensen, portræt af Peter Ege, interview med Sebastian Klein, nyt plejecenter for alkoholbrugere, interview med Stephanie Lose, medicinsk behandling – efter antabus, og meget mere….  


Indledning

Om rusmidler og steder

AF KARINA LUISE ANDERSEN


'12-tals pigerne' og 'ADHD-drengene' - vejlederes erfaringer med pressede unge

Studievejlederes oplevelse af unges udfordringer og strategier i et krævende uddannelsessystem.

AF JEANETT BJØNNESS


Rusmidler og Vesterbro:

Stofmiljøet på Vesterbro og politikken i forhold til det

En åben stofscene, politikker og strategier på Indre Vesterbro.

AF ESBEN HOUBORG OG CECILIA RAND


Rusmidler og Vesterbro:

Hverdagsliv på den åbne stofscene

To måneders feltarbejde på Indre Vesterbro viste et komplekst billede.

AF MORGAN BANCROFT, SIV SCHJØLL BERGE, JULIE AGGER JOHANNESSEN OG ESBEN HOUBORG


Rusmidler og Vesterbro:

Gadebetjenten - et lavtærskeltilbud for udsatte borgere

'Din betjent' kommer tættere på borgerne med nærvær og engagement på Vesterbro.

AF RUD ELLEGAARD


Rusmidler og Vesterbro:

'Din betjent' for socialt udsatte borgere

Politibetjente skal medvirke til at styrke den lokale tryghed.

AF ESBEN HOUBORG


Nye psykoaktive stoffer: En ny bekymring i det danske stoflandskab?

Hvad - og hvor udbredt - er NPS? Og hvordan lovgives der om dem?

AF MARIA DICH HEROLD OG VIBEKE ASMUSSEN FRANK


Afskrækkelse som forebyggelsesstrategi og unges oplevelser heraf

For at højne trygheden i nattelivet udsteder politiet flere steder restaurationsforbud

AF THOMAS FRIIS SØGAARD OG RIKKE MIDDELBO RIEL


Fagportræt af Peter Ege: Dansk stofbehandlings chefideolog

Tidligere socialoverlæge Peter Ege har igennem 40 år været arkitekten bag mange forandringer i tilgangen til stofbrugere.

AF MARIANNE BÆKBØL


Rusmidler på botilbud:

Kortlægning af brug og håndtering af rusmidler på botilbud

Beskrivelser af hvordan brug og håndtering af rusmidler reelt udspiller sig på botilbuddene har været fraværende i debatten om vold og fare.

AF SIDSEL BUSCH


Rusmidler på botilbud:

'Jeg scanner da altid omgivelserne...'

Medarbejderes strategier til håndtering af magtesløshed på botilbud

AF CHARLOTTE VANGE LØVSTAD


Rusmidler på botilbud:

Refleksioner over rusmidler i botilbuddet Orion

Selvfølgelighederne betvivles på vejen mod en mere dialogisk praksis

AF IDA KATHRINE DAHL


Stemmer fra Siden:

I kontrasten mellem lys og mørke er det hele menneske

Interview med Sebastian Klein om hans far Jesper Kleins alkoholforbrug

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Nye initiativer:

Plejecenter specialiserer sig i borgere med alkoholmisbrug

Plejecentret Solgården ved Silkeborg blev 1. september 2017 omdannet til et profilplejehjem for borgere med alkoholmisbrug

AF MARIANNE PILEGAARD


Rusmidler og øliv:

'Jeg savner sgu mine drenge'

Betragtninger om kammeratskab og rus blandt unge på Bornholm.

AF JANE BIRGITTE ASCHLUND


Rusmidler og øliv:

Ungerådgivningen på Bornholm

Brug af hash og hårdere stoffer opleves af mange bornholmske unge som "normalt". Ungerådgivningen på Bornholm tilbyder gratis rådgivning.

AF METTE QVIST


Rusmidler og øliv:

Alkohol og behandling på Samsø

Det lokale og nære miljø på en ø kan rumme sociale tabuer.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Rusmidler og øliv:

Her på stedet

Essay: Om Ærø og alkoholkultur: "Her på stedet er vi 30 %, der er alkoholikere. Det er da altid en begyndelse".

AF FORFATTER CARSTEN JENSEN


5 hurtige til...

Stephanie Lose om emnet 'patienter med dobbeltdiagnose'

I hvert nummer af STOF stiller vi 5 aktuelle spørgsmål til de mennesker, som varetager politisk arbejde, der er relevant for rusmiddelfeltet.


Under the influence of music

Musikken er i højsædet, når Dansk Live og Roskilde Festival i samarbejde med Sundhedsstyrelsen markerer en klar holdning mod stoffer.

AF MARIA KOCH AABEL, SUNDHEDSSTYRELSEN


Medicinsk alkoholbehandling - efter antabus

Danmark er et af de få lande, hvor Disulfiram (Antabus®) har vundet stor udbredelse. Det er ærgerligt, for der er i de sidste 20 år udviklet andre midler, som er særdeles veldokumenterede. 

AF ULRIK BECKER


STOF nr. 29. Vinter 2017

Læs hele STOF nr. 29 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Effektiv behandling af unge, cannabis, medicinsk cannabis, cannabinoider, psykisk sygdom og amfetamin og cannabis, interview med Lotus Turèll, forholdet mellem individ og samfund i alkoholkultur, familien med i alkoholbehandling, stofindtagelsesrum i provinsen, m.m...


Leder

AF TORSTEN KOLIND


Effektiv behandling af unge, der misbruger rusmidler

Metodeprogrammet fra Stofmisbrugspakken.

AF MADS U. PEDERSEN, KARINA E. HOLM, KIRSTEN S. FREDERIKSEN, SHEILA JONES OG MICHAEL M. PEDERSEN


Cannabis:

Opdagelsen af medicinsk cannabis

Forskerne begyndte at interessere sig for cannabis som medicin for knap 200 år siden.

AF SHEILA JONES


Cannabis:

Forskellige cannabinoider virker modsat

Forskellige typer af cannabis påvirker vores hjerne, kognition og adfærd forskelligt.

AF KRISTINE RØMER THOMSEN


Cannabis:

Den usandsynlige opdagelse af det endocannabinoide system - hjernens "dimmer switch"

Ulovlig forskning i cannabis førte til opdagelsen af det endocannabinoide system.

AF SINIKKA LEHMANN KVAMME


Cannabis:

Hvis man lider af skizofreni, skal man være særligt varsom med at bruge amfetamin og cannabis

Er nogle rusmidler værre end andre, hvis man lider af skizofreni?

AF KRISTINE RØMER THOMSEN, BIRGITTE THYLSTRUP, MICHAEL MULBJERG PEDERSEN, MADS UFFE PEDERSEN, ERIK SIMONSEN OG MORTEN HESSE


Er der livsglæde at spore?

Interview med Lotus Turèll om alkoholmisbrug i ressourcestærke familier.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Forholdet mellem individ og samfund

Er en individ-fokuseret forståelse af alkoholmisbrug hensigtsmæssig, når vi som samfund skal minimere skaderne af alkohol?

AF TINA MUNK KNUDSEN


Familien skal med i alkoholbehandlingen:

I alkoholbehandlingen i Aarhus bliver familien bragt på banen fra begyndelsen

AF MARIANNE PILEGAARD  


Familien skal med i alkoholbehandlingen:

'Det er et svigt af børnene, hvis de ikke kommer med i behandling'

At tage partner og børn med i alkoholbehandlingen kan være altafgørende.

AF MARIANNE PILEGAARD


Familien skal med i alkoholbehandlingen:

I Rusmiddelcentret Faxe skræddersyr de en behandling til familierne

AF MARIANNE PILEGAARD


Familien skal med i alkoholbehandlingen

CRAFT (træning af pårørende til alkoholafhængige) skal afprøves over hele landet

Enheden for Klinisk Alkoholforskning på Syddansk Universitet står bag et nyt forsøg.

AF MARIANNE PILEGAARD


Mellom det repressive og konstruktive: Håndteringen av åpne stoffscener i Bergen

Norske forskere om effekten af en målrettet indsats mod de åbne stofscener i Bergen.

AF INGRID RINDAL LUNDEBERG OG KRISTIAN MJÅLAND

Uni Research, Rokkansenteret, Bergen


Et fixerum i provinsen

Danmarks sjette stofindtagelses- og sundhedsrum befinder sig i Vejle og er samtidigt de første, som ikke ligger i en af landets tre største byer.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


'Vi vil udvikle en model, der sikrer relevant og velkoordineret behandling af personer med dobbeltdiagnose'

Region Hovedstadens Psykiatri vil udvikle en ny behandlingsmodel.

AF MARIANNE BÆKBØL


Udfordringer i behandlingen af personer med dobbeltdiagnose

Mennesker med både en psykisk lidelse og afhængighed af rusmidler bliver fortsat klemt mellem systemerne.

AF TRINE BALLE LAURSEN


Brug ASI-scores til at finde dem, der har brug for psykiatrisk behandling

Kan ASI-spørgsmålene (Addiction Severity Index) bruges i behandlingen?

AF BIRGITTE THYLSTRUP, MORTEN HESSE OG KIM BLOOMFIELD


Musik som lindring

På sigt kan musik måske være med til at reducere afhængigheden af receptpligtig medicin.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Internationalt samarbejde og bredere formidling af forskning

Torsten Kolind er ny leder af Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet


STOF nr. 28. Sommer 2017

Læs hele STOF nr. 28 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Feltarbejde i meth-land, stofindtagelsesrum, 'Et øjeblik', etnicitet - kultur, tro og misbrug, udvisningsdømte og stofmisbrugsbehandling, terapeutisk samfund, trojansk hest, idrætsfællesskab, recovery...


Leder

AF BIRGITTE JENSEN


Hvordan jeg blev taget i at være dum

Et foto-etnografisk studie fra feltarbejde på Sand Mountain, Alabama

AF HEITH COPES, FOTOS: JARED RAGLAND


Stofindtagelsesrum og skadesreduktion, del 2

Hvad betyder det for stofbrugeres liv og helbred, at de kan indtage deres stoffer i dertil indrettede stofindtagelsesrum? Og hvordan er det at arbejde der?

AF NANNA KAPPEL, EVA TOTH OG JETTE TEGNER


'Et øjeblik...'

'Et øjeblik er en serie, hvor vi omtaler nogle af de mange tilbud om hjælp og støtte, der findes på misbrugsområdet.

AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH


Etnicitet - Kultur, tro og misbrug

- Større forståelse for familiesammensætning, kultur og tro, tak! 

Tidligere stofbruger, men i dag misbrugsbehandler, efterlyser en mere differentieret stofbehandling i Danmark.

- Imamer og stofrådgivning. 

I Koranen er der flere steder tekster, der vedrører beruselsesmidler.

- Ensom vej til stoffrihed

AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH  


'De skal jo bare smides ud alligevel, ikk?'

En undersøgelse af, hvilke faktorer der spiller ind på udvisningsdømtes adgang til misbrugsbehandling i fængslerne.

AF NIELS LØPPENTHIN


Terapeutisk samfund i et evidensparadigme

Hvad forstår vi ved evidensbaseret viden, og hvilke udfordringer ses i forbindelse med behandlingsformen Det Terapeutiske Samfund?

AF METTE GAJHEDE


Den trojanske hest

Vi forestiller os sædvanligvis, at religion og behandling ikke har noget med hinanden at gøre. Faktisk er der i Danmark en ret indædt modstand mod religion, som ofte nærmest kommer til at fungere som skældsord.

AF HENRIK SAHL


Et meningsfuldt idrætsfællesskab

Når tidligere misbrugere stopper deres behandling, står de overfor en ny, hård virkelighed. Den-FRI tilbyder fællesskab og aktiviteter, der støtter den enkelte i at forblive clean.

AF LISE MUNKSGAARD


Recovery:

Trængt fra flere sider

Betyder recovery opnåelse af afholdenhed eller at få kontrol over et stofbrug? Synspunkterne varierer.

AF MARIANNE BÆKBØL


Recovery:

Et flydende begreb?

Hvordan man forstår recovery afhænger af synet på hvem der kan være i recovery, hvordan der kan arbejdes med recovery, og hvad målet med recovery bør være.

AF JEPPE OUTE HANSEN


Små skridt i retning af tættere samarbejde mellem kommune og psykiatri

På Bornholm gav det mening med en fælles misbrugsgruppe for dobbeltdiagnosticerede.

AF MARIE BARSE


STOF nr. 27. Vinter 2016

Læs hele STOF nr. 27 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Fængsler, udslusning, mentorer, triple trouble, stofindtagelsesrum, terapi på skærmen, dobbeltdiagnoser, konference-nyt...


Leder

AF BIRGITTE JENSEN


Stofmisbrugsbehandling i fængsler er mange ting

Er det en entydig succes, at mange stofbrugere i fængsel bruger tiden dér til at gå i behandling?

AF TORSTEN KOLIND


'Et øjeblik...'

Kris Danmark, Horserød Fængsel

AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH


Udslusning gennem Kris Danmark

'Mange søger til os, fordi de virkelig gerne vil ændre deres måde at tænke på og handle på.'

AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH


Tak fra kvindeafdelingen

'For første gang, synes jeg, det er realistisk at komme ud og få et godt liv og bruge de ressourcer, jeg har'.

AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH


Frivillige mentorer kan mindske kriminalitet

Nyt projekt giver tidligere indsatte en hjælp, som myndighederne i dag har svært ved at give.

AF BIRNA ESGERD ROHDE


Triple trouble

VAMiS - en misbrugsbehandling til borgere med nedsat psykisk funktionsevne.

AF CAMILLA BERG OG IBEN SCHMIDT-KRISTENSEN


Stofindtagelsesrum og skadesreduktion, del 1

Hvad betyder det for stofbrugeres liv og helbred, at de kan indtage deres stoffer i dertil indrettede stofindtagelsesrum? Og hvordan er det at arbejde der?

AF NANNA KAPPEL, EVA TOTH OG JETTE TEGNER


Terapi på skærmen

Klient og behandler arbejder med videooptagelser af behandlingssessioner, hvor de sammen identificerer mønstre, der blokerer for at komme godt videre både i terapien og i andre sociale sammenhænge.

AF TORBEN LEHM


Skygger vi for stofmisbrugeres ønske om at forbedre deres liv?

Fortolkes skadesreduktion som et mål i sig selv, risikerer vi at diagnosticere stofmisbrug som et kronisk problem - og herved underminere skadesreduktionsprincippets løfte og krav om selvstyring og empowerment.

AF CECILIE BO LUNDGREN


Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

'Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbrug hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med.'

AF MARIE BARSE


Konference-nyt:

Nye veje til bedre behandling af rusmiddelproblemer

Opsamling fra KL's Rusmiddelkonference i Kolding.

AF MARIANNE BÆKBØL


Indtryk flytter grænser

Genbesøg fra Iran.

AF ELAHEH AHOUNBAR


STOF nr. 26. Sommer 2016

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 25. Vinter 2015

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 24. Vinter 2014

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 23. Sommer 2016

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 22. Vinter 2013/14

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 21. Sommer 2013

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 20. 10 års jubilæum 2012

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 19. Sommer 2012

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 18. Vinter 2011/12

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 17. Sommer 2011

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 16. Vinter 2010/11

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 15. Sommer 2010

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 14. Vinter 2009/10

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 13. Sommer 2009

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 12. Vinter 2008/09

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 11. Sommer 2008

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 10. Vinter 2007

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 9. Sommer 2007

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 8. Vinter 2007

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 7. Sommer 2006

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 6. December 2005

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 5. Juni 2005

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 4. December 2004

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 3. Maj 2004

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 2. December 2003

Under opbygning - kommer snart  

STOF nr. 1. Juni 2003

Under opbygning - kommer snart