STOF

STOF er et fagblad, hvis formål er at bygge bro mellem forskning og praksis og mellem mennesker fra forskellige områder på rusmiddelfeltet. Bladet er siden 2003 med velvilje finansieret af Socialministeriet og udgivet af Center for Rusmiddelforskning.

Centerleder Vibeke Asmussen Frank er ansvarshavende redaktør og Birgitte Jensen er redaktør.

STOF udkommer to gange om året i et oplag på ca. 3.300 eksemplarer, der udsendes til tilmeldte abonnenter. Bladet er gratis.

www.stofbladet.dk ligger alle ca. 500 publicerede artikler siden 2003 samt et arkiv med artikler fra 1997 – 2001, da bladet blev udgivet af Narkotikarådet. ​Alle artikler på hjemmesiden er frit tilgængelige.