Formidlingsdag 2018

  • Center for Rusmiddelforskning, tirsdag 12. juni 2018

Center for Rusmiddelforskning inviterer hvert år alle inden for rusmiddelfeltet til at komme og høre om vores nyeste forskning, stille spørgsmål og netværke med fagfolk fra hele landet på formidlingsdagen.

I 2018 havde formidlingsdagen tre overskrifter: Indsatser for borgere med komplekse problemer, som misbrug af alkohol eller stoffer, psykiske sygdom og arbejdsløshed, forskellige former for brug af rusmidler fra studerende, som bruger medicin til at præstere bedre til, udsatte stofbrugere på Vesterbro. Sidst på dagen fortalte vi om vores store undersøgelse af behandling af unge med stofmisbrug - Metodeprojektet.

Dagens program

10.20–10.40:

Ankomst og kaffe

10.40-10.50:

Velkomst v. centerleder Torsten Kolind

10.50-11.50:

BLOK 1: Indsatser i forhold til borgere med komplekse problemer

 

Bagga Bjerge: Om at ”strikke” et socialt tilbud sammen. En kvalitativ undersøgelse af velfærdsindsatser rettet mod borgere med komplekse problemer

Oplægget handler om udfordringerne ved at hjælpe borgere, der både har brug for stofbehandling, psykiatrisk behandling og støtte til at komme ud på arbejdsmarkedet. Bagga Bjerge belyser de centrale udfordringer forbundet med at hjælpe borgere med komplekse problemer og fortæller, hvad der sker, når det lykkes medarbejdere på tværs af systemerne at strikke et socialt tilbud sammen til særligt udsatte borgere.

 

Morten Hesse: Patientcentreret behandling

Baseret på et historisk rids af misbrugsbehandlingens udvikling beskriver Morten Hesse, hvordan misbrugsbehandling i dag bør imødekomme den enkelte borgers særlige behov og udfordringer for at være effektiv. Oplægget diskuterer, hvorvidt denne behandling skal foregå på tværs af sektorer eller indenfor rammerne af den enkelte institution.

 

Birgitte Thylstrup: Implementering af ’Ro På’ i et rusmiddelcenter

’Ro På’ er en behandlingsform, der retter sig mod borgere med antisocial adfærd og misbrugsproblemer. Disse har ofte nogle behov, som misbrugsbehandlingen i dag ikke kan dække tilstrækkeligt. Med særligt fokus på personale-engagement og formidling af tilbuddet til målgruppen beskriver Birgitte Thylstrup, hvordan behandlere kan implementere ’Ro På’ i ambulante behandlingstilbud.

11.50-12.00:

STOF-bladet

12.00-13.00:

Frokost og projektpræsentationer i foyeren

I frokostpausen står forskere klar til at svare på spørgsmål om udvalgte forskningsprojekter ved plakater i foyeren. I kan bl.a. høre om selvmedicinering med cannabis, og hvordan blot synet af alkohol kan udløse drikketrang hos nogle. 

 

 

13.00-13.40:

BLOK 2: Rusmiddelbrug – fra universitet til Vesterbro

 

Jeanett Bjønness: ’12-talspiger’ og ’ADHD-drenge’? Kønnede perspektiver på medicinsk optimering i præstationssamfundet

Mange studerende oplever et stort præstationspres, og nogle bruger receptpligtig medicin for at håndtere presset. Med et særligt fokus på køn fortæller Jeanett Bjønness om danske studerendes motiver for, erfaringer med og legitimering af, at de bruger lægemidler for at trives og præstere bedre på studiet.

 

Esben Houborg: Hvorfor deltager man i stofmiljøet?

I dette oplæg præsenterer Esben Houborg resultater fra en undersøgelse af stofmiljøet på Vesterbro i København. I undersøgelsen har vi bl.a. talt med stofbrugere om, hvorfor de kommer på Vesterbro. Udover at købe, sælge og indtage stoffer er der nemlig også mange andre grunde til at komme der. Esben Houborg fortæller om nogle af grundene til at deltage i stofmiljøet og om den ambivalens, som ofte er forbundet med at komme der.

13.40-13.50:

Master i narkotika- og alkoholindsatser v. Bagga Bjerge

13.50-14.00

Præsentation af Behandlingsportalen v. Mads Uffe Pedersen

14.00-14.20:

Kaffepause

14.20-15.10:

BLOK 3: Metodeprogrammet – behandling af unge stofbrugere

 

Sheila Jones: Om Metodeprogrammet

460 unge mellem 15 og 25 år deltog i Metodeprogrammets afprøvning af fire behandlingsmodeller. CRF har fulgt disse unge i 21 måneder efter de indledte behandling. I dette oplæg præsenterer Sheila Jones de vigtigste resultater fra undersøgelsen med fokus på effekten af de afprøvede behandlingsmodeller og især effekten for unge med psykiske lidelser og unge med udadreagerende adfærd.

 

Mads Uffe Pedersen interviewes på scenen af journalist Bille Sterll

Interviewet handler om behandling af unge med stofmisbrug, politikker på området og fremtidsperspektiver for effektiv stofbehandling.

15.10-15.20:

Afrunding og tak for i dag v. centerleder Torsten Kolind

Formidlingsdag 2018 fandt sted

Tirsdag 12. juni 2018

kl. 10.20-15.20

Aarhus Universitet

Per Kirkeby-auditoriet (Sø-auditorierne) 

Bartholins Allé 3, bygning 1250

8000 Aarhus C