(U)regerlige natteliv

Sikkerhedsnetværk, regulering og suverænitet i det danske natteliv

I vestlige samfund undergår organiseringen af sikkerhed i disse år væsentlige forandringer, hvilket implicerer et skifte fra centralistiske til mere netværksbaserede former for politivirksomhed. På den baggrund har megen kriminologisk forskning skiftet fokus fra politiet som institution til politivirksomhed som en funktion, der udøves og varetages af mange forskellige aktører. I Danmark er fremkomsten af netværksbaseret skabelse af sikkerhed særlig tydelig i storbyernes natteliv, som i stigende grad reguleres gennem offentlig-private samarbejdsnetværk mellem kommunale myndigheder, politiet, restaurationsvirksomheder, dørmænd og andre aktører.

Dette forskningsprojekt søger at belyse, hvordan udviklingen af offentlig-private sikkerhedsnetværk har betydning for at skabe tryghed og orden i det danske natteliv. Mere specifikt undersøger projektet:

• Hvordan etableres offentlig-private netværk og samarbejdsrelationer med henblik på at skabe sikkerhed og orden i nattelivet?

• Hvordan ændres grænserne mellem offentlige og private autoriteter, ansvarsområder og perspektiver, når sikkerhed og orden skabes gennem offentlig-private samarbejdsrelationer?

• Hvordan organiseres og forvaltes autoriseret brug af tvang (suveræn magt) i forbindelse med etablering af offentlig-private sikkerhedsnetværk og samarbejdsrelationer?

Projektet er økonomisk støttet af: Justitsministeriet og Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.

Projektet udføres af: Lektor Esben Houborg og Adjunkt Thomas Friis Søgaard.

Projektperiode: 2015-2018

Projektet har foreløbigt resulteret i følgende publikationer: 

Søgaard, T.F., & Houborg, E. (2017). Sikkerhedsnetværk i nattelivet. Justitsministeriet.dk, Justitsministeriet.

Søgaard, T.F., Houborg, E., & Pedersen, M.M. (2016). Drug policing assemblages: Repressive drug policies and the zonal banning of drug users in Denmark’s club land. International Journal of Drug Policy. (published online before print).

Søgaard, T.F., Houborg, E., & Tutenges, S. (2016). Nightlife Partnership Policing: (Dis)trust Building Between Bouncers and the Police in the War on Gangs. Nordic Journal of Studies in Policing, 3(2), 132-153.