Unge, køn og alkoholberuselse

Sociale betydninger af den berusede krop. Et kvalitativt sociologisk studie af alkoholberuselse, køn og unge voksne.

Formål

I projektet udforsker vi unges erfaringer og perspektiver på deres eget og andre unges alkoholbrug. Men modsat de fleste andre studier af unge og alkoholbrug, fokuserer vi ikke udelukkende på alkoholbrug som en del af det at gå i byen. Vores udgangspunktet er at udforske, hvordan forbruget af alkohol etableres i de unges hverdagsliv i mange og forskellige situationer. Formålet er at se på forskellige situationer, hvor de unge drikker eller ikke drikker alkohol, og hvad alkohol kommer til at betyde for de unge i disse situationer. Undersøgelsens resultater vil være brugbare for alle, der ønsker at forstå unges alkoholbrug. Det kan fx være uddannelsesinstitutioner, der ønsker tydelige politikker for alkoholbrug, forebyggelses- og behandlingsprofessionelle, der ønsker at vide mere om unges hverdagsliv med alkohol, eller politikere, som gerne vil forstå de tal, der ligger bag statistikker om unges alkoholforbrug.

Baggrund

Resultater fra befolkningsundersøgelser viser, at mænds og kvinders drikkemønstre nærmer sig hinanden. Tidligere har mænds alkoholforbrug være større end kvinders, men i de seneste år er kvinders forbrug ved at komme på højde med mænds i mange lande. Dette gælder også i Danmark og især blandt unge. Denne udvikling er en væsentlig baggrund for dette forskningsprojekt. En anden baggrund er, at unges høje forbrug af alkohol har været på dagsordenen. Danske unge ligger i top blandt dem i Europa, der drikker mest. Vi ved altså, at unge mænd og kvinders drikkemønster nærmer sig hinanden, men vi ved ikke meget om hvorfor, og hvad det betyder, eller hvilken mening alkoholforbruget har for de unge selv. Det undersøger vi i dette projekt.

Undersøgelsen

Projektet er et kvalitativt studie baseret på interview med 140 unge mellem 18 og 25 år i Danmark. Vi spørger ind til, hvor de unge drikker, hvem de drikker sammen med, hvad det betyder for dem at drikke, hvilke nydelser og risici de tillægger deres alkoholforbrug, og hvordan deres forbrug har ændret sig. Gennem interviewene med de unge mænd og kvinder udforsker vi, hvordan nydelse og risiko ved et alkoholforbrug etableres i de unges fortællinger; hvad venskaber og fællesskaber betyder for de unges drikkemønstre; hvordan de unge kvinder og mænd fortæller om deres alkoholforbrug, og om der er forskelle og ligheder. Desuden spørger vi til, hvilke situationer og begivenheder, der giver mulighed for forskellige former for alkoholforbrug. Vi har især fokus på, at unge ikke er en homogen gruppe. Fx kan uddannelsesvalg og social baggrund samt, om de unge bor i byen eller på landet, betyde noget for de unges erfaringer med alkohol. Vi har også fokus på, at unge mænd ikke er en homogen gruppe, og at unge kvinder ikke er en homogen gruppe. Vi vil ikke blot belyse forskelle mellem kønnene, men også de mange og forskelligartede måder at være ung mand og ung kvinde på – også når det gælder alkoholforbrug.

Finansiering

Forskningsprojektet er støttet af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv og løber over tre år fra 2015 til 2018.

Projektets engelske titel er: The societal meaning of the intoxicated body: A qualitative sociological study of alcohol intoxication, gender and young adults.