Unges brug af medicin til optimering

Nyt forskningsprojekt om unges trivsels- og præstationsstrategier i uddannelsessystemet 

 

Center for Rusmiddelforskning startede i foråret 2015 et forskningsprojekt om unges trivsels- og præstationsstrategier i uddannelsessystemet. Et centralt fokus i projektet er unges ikke-medicinske brug af receptpligtig medicin.

Nyere international forskning viser, at børn og unge i stigende grad bliver diagnosticeret og behandlet med receptpligtig medicin for ADHD, depression og angst, samt at forekomsten af medicin blandt unge beskrives som dramatisk stigende. Receptpligtig medicin er således lettere at få fat på. Det enten byttes, udveksles eller sælges mellem venner, familie, bekendte eller på anden vis. Med den øgede tilgængelighed af denne slags medicin øges også sandsynligheden for, at unge bruger den for at opnå rus, lindring eller for at øge ens præstationsevne.

Dette projekt undersøger, hvorvidt og hvordan denne udvikling også gælder for danske unge. Med udgangspunkt i danske unges oplevelser af forskellige uddannelsesmæssige sammenhænge fokuseres på deres strategier i forhold til at trives og/eller det at præstere. Specielt ønsker projektet at belyse, hvordan receptpligtig medicin bruges, på andre måder end som lægen foreskriver, i de unges bestræbelser på at løse uddannelsesmæssige udfordringer.

Projektets forskningsspørgsmål er:

  • Hvilke erfaringer, overvejelser og strategier har unge i forhold til trivsel og præstation i uddannelsessystemet?
  • Hvordan, med hvem og i hvilke situationer bruger unge medicin, som de ikke har fået på recept af egen læge? Hvilke overvejelser og oplevelser af risiko har de unge i forbindelse med et sådant brug?
  • Hvilken betydning har køn, etnicitet, social baggrund og uddannelsesmæssig kontekst for unges brug af medicin, som de ikke har fået på recept?

Vi vil i efteråret 2015 - foråret 2016 foretage 60 semistrukturerende kvalitative interviews med unge i alderen 18 og 25 år, der inden for de sidste 6 måneder har brugt medicin, som de ikke har fået på recept, mindst én gang. Interviewguiden er udarbejdet på baggrund af 20 pilot-interviews foretaget af CRF i 2014-15 med unge, samt med studentervejledere og andre i tæt kontakt med unge i uddannelsessystemet.

Projektet er støttet af Helsefonden.

Spørgsmål og nærmere info om projektet kan fås ved henvendelse til

projektleder Jeanett Bjønness, jb.crf@psy.au.dk, eller tlf. 61264982/87165478