Rusmidler, impulsitivitet og kognition

Undersøgelse af risikofaktorer og konsekvenser af rusmiddelbrug blandt unge

Formål

Formålet med denne undersøgelse er at identificere risikofaktorer for og konsekvenser af et stort forbrug af alkohol og cannabis blandt unge. Vores primære fokus er på kognitive evner, som indlæring og hukommelse, adfærdsmæssige faktorer som impulsivitet og neurale funktioner som kommunikation mellem forskellige hjerneområder. At undersøge disse faktorer giver os værdifuld information, som kan bruges til:

  • Tidligt at identificere unge med øget risiko for at udvikle et problematisk brug af rusmidler
  • At afdække eventuelle følger af et stort forbrug af alkohol eller cannabis.

Denne viden er væsentlig i forhold til både forebyggelse og behandling.

Baggrund

Misbrug af rusmidler er forbundet med alvorlige helbredsmæssige, psykologiske og sociale konsekvenser foruden betydelige samfundsmæssige og økonomiske følger. Danske unge er blandt de mest alkoholforbrugende i Europa, og CRF har estimeret, at ca. 17.000 danske unge (15-25 år) bruger cannabis næsten dagligt. Det er derfor nødvendigt at få viden om, hvordan et storforbrug af alkohol og cannabis kan påvirke kognition, adfærd og hjerne hos unge, samt hvilke faktorer, der øger risikoen for et stort forbrug.

Undersøgelsen

Undersøgelsen er en såkaldt længdesnitsundersøgelse, hvilket vil sige, at vi undersøger de samme unge mennesker flere gange over en længere periode. Der indgår over 100 danske unge i alderen 15 til 26 år med forskellige forbrugsmønstre og med varieret risiko for at udvikle et stort forbrug over tid. Undersøgelsen omfatter ansigt-til-ansigt kognitiv testning af fx indlæring og hukommelse, computerbaseret kognitiv testning af fx impulsivitet, spørgeskemaer af fx forbrug af rusmidler og hjerneskanninger som MR. Undersøgelsen indledtes i 2015, hvor 109 unge gennemførte det store testbatteri med skanninger og kognitiv testning. I efteråret 2016 deltog 100 af de unge (svarprocent på 92) i en opfølgende spørgeskemaundersøgelse om forbrug af rusmidler mm. det seneste år.

Finansiering

Projektet er eksternt støttet af Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF): Assistant Professor Starting Grant.

Samarbejder

Undersøgelsen foregår i samarbejde mellem Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet,
Post doc Mads Jensen, Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab, Aarhus Universitet https://www.researchgate.net/profile/Mads_Jensen4
og lektor Valerie Voon, Department of Psychiatry, University of Cambridge, England. https://www.researchgate.net/profile/Valerie_Voon