Longitudinelt studie af neuro-kognitive risikofaktorer og konsekvenser af rusmiddelbrug blandt unge

Misbrug af rusmidler er forbundet med alvorlige helbredsmæssige, psykologiske og sociale konsekvenser foruden betydelige samfundsmæssige og økonomiske følger. Danske unge er blandt de mest alkohol-forbrugende i Europa og forbruget af cannabis er stigende. Systematiske, longitudinelle studier er nødvendige for at få viden om, hvordan et storforbrug af alkohol og/eller regelmæssigt cannabis brug kan påvirke hjerne, kognition og adfærd, samt hvilke faktorer der øger risikoen for et tiltagende og evt. problematisk brug.

Studiet har til formål at identificere neuro-kognitive risikofaktorer samt effekter af storforbrug af alkohol og/eller regelmæssigt cannabis brug blandt unge danskere.

På baggrund af en stor repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af rusmiddelbrug blandt unge danskere selekteres unge (15-25 år) med varierende risiko for at udvikle et problematisk brug af alkohol og/eller cannabis. Studiet omfatter ansigt-til-ansigt kognitiv testning (fx forarbejdningshastighed, opmærksomhed, hukommelse), computer-baseret kognitiv testning (fx impulsivitet, beslutningstagning) og hjerneskanninger (fx strukturel MR) hvilket gentages efter 2 år.

Ved at undersøge unge menneskers rusmiddelbrug og kognitive og neurale funktioner over tid, bidrager studiet med information om både prædiktorer for og effekter af alkohol og cannabis brug blandt unge. Denne viden rummer både en samfundsnyttig værdi og potentielt vigtige kliniske implikationer.  

Projektet er eksternt støttet af Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF): Assistant Professor Starting Grant.

Projektet ledes af Professor Mads Uffe Pedersen, Adjunkt Kristine Rømer Thomsen, og Adjunkt Mette Buhl Callesen.

Status:

Den første store dataindsamling blev gennemført i efteråret 2015, hvor 109 unge gennemførte det store testbatteri med skanninger og kognitiv testning. I efteråret 2016 deltog 100 af de unge (svar procent på 92) i en opfølgende spørgeskemaundersøgelse af forbrug af rusmidler mm. det seneste år.

Primære samarbejdspartnere:

Dr. Valerie Voon, Department of Psychiatry, University of Cambridge, UK:

https://www.researchgate.net/profile/Valerie_Voon

Post doc Mads Jensen, Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab (CFIN), Aarhus University, DK.

https://www.researchgate.net/profile/Mads_Jensen4