Håndtering af indsatser til borgere med komplekse problemer

Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, er i gang med et forskningsprojekt, som undersøger håndteringen af borgere, der på én og samme tid har brug for indsatser i stofbehandling, psykiatrien og på arbejdsmarkedsområdet. Projektet er finansieret af Det Frie Forskningsråd, og det har til hensigt at kortlægge de måder, hvorpå borgere med komplekse problemer støttes og hjælpes inden for og på tværs af forskellige typer indsatser. Projektet ønsker at bidrage med at synliggøre aktuelle, lokale indsatser samt de udfordringer og muligheder, der er forbundet med at hjælpe disse borgere.

Projektet består af tre dele:

1) Analyser af dokumenter (lovgivning, guidelines, strategier), som rammesætter professionelles indsatser for disse borgere.

2) Kortlægning og observationer af relevante kommunale indsatser samt interviews med involverede professionelle og brugere.

3) Undersøgelse af professionelle forståelser og argumenter, der ligger til grund for håndteringen af borgenes problemstillinger via gennemgang af udvalgte journal-materialer.