Exchanging prevention practices on polydrug use among youth in criminal justice settings (EPPIC): A cross national EU study

Dette EU-støttede projekt fokuserer på unge mellem 16 og 24 år, som har været i kontakt med kriminalforsorgen. Ved at anvende en bred vifte af kvalitative tilgange er formålet med projektet at identificere innovative forebyggelsesstrategier og projekter på tværs af de deltagende EU lande, samt at skabe ny viden omkring de unge menneskers veje ind og ud af stofbrug, og omkring deres opfattelser og erfaringer med forskellige interventionsformer. Desuden undersøges, hvordan professionelle, som arbejder med denne ungegruppe, anskuer forskellige typer af forebyggelsestiltag.