Unge minoritetskvinder og dansk fest- og alkoholkultur

Dette projekt undersøger, hvordan unge kvinder med minoritetsetnisk baggrund forholder sig til og deltager i den fest- og alkoholkultur, der findes blandt unge mennesker i Danmark. Indenfor denne kontekst, undersøges de moralske dilemmaer, der er på spil, samt hvordan de hænger sammen med kvindernes kønnede og etniske positioner, der produceres og reproduceres kontinuerligt. Dette gøres ved at anvende en analytisk tilgang, der kombinerer antropologiske vinkler på moral med den mere kryds-disciplinære intersektionalitetsteori. Projektet vil basere sig på interviews og etnografisk feltarbejde blandt unge minoritetskvinder i Danmark, med særligt fokus på nattelivssammenhænge.