Undersøgelse af det sociale arbejde og social marginalisering

Hvordan opleves social marginalisering, og hvordan udøves det sociale arbejde for socialt udsatte i Danmark? Dette spørgsmål ønsker vi på Center for Rusmiddelforskning at besvare i et projekt om den danske velfærdsstats håndtering af indsatser til socialt marginaliserede borgere i Danmark. Projektet løber fra juni 2015 - juni 2018.

Det sociale arbejde, der ydes i den danske velfærdsstat til at løse socialt udsatte problemer, har i stigende grad været genstand for opmærksomhed, senest i en optagethed af at måle arbejdets resultater og heraf et fokus på evidensbaserede metoder. Herved har der også været stadig større interesse for, hvad socialt arbejde helt konkret består i. Forskning i socialt arbejde i Danmark har siden slut 1990’erne dog i overvejende grad været fokuseret på mødet mellem ’system’ (sagsbehandler/socialarbejder) og klient og har således koncentreret sig om de synligt fremtrædende sproglige og praksisnære handlinger i det konkrete møde. Forskningen har derfor ikke i samme grad belyst betydninger af den mulige samtidighed af konkurrerende politiske, økonomiske og administrative krav og tilgange, som arbejdet kan være indlejret i og påvirket af.

Dette ph.d.-projekt søger at belyse, hvordan det sociale arbejde udøves i den danske velfærdsstat og får indflydelse i socialt marginaliseredes liv, samt hvordan social marginalisering som fænomen opleves i et nutidigt perspektiv.

Ph.d.-projektet udføres af Louise Christensen (lc.crf@psy.au.dk tlf.:51272352) og er en del af forskningsprojektet ”Håndtering af indsatser til borgere med komplekse problemer”, der er støttet af Det Frie Forskningsråd og består af følgende parter:

Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet: lektor Bagga Bjerge (projektleder), adjunkt Jeppe Oute, ph.d.-studerende: Louise Christensen.