Retfærdighedsopfattelser blandt minoritetsfamilier

– en undersøgelse af minoritetsfamilier fra udsatte boligområders forhold til politiet

Dette ph.d.-projekt indgår som én del af forskningsprojektet ”Unge med etnisk minoritetsbaggrund, rusmidler og politiet”, der stiller skarpt på relationen mellem politiet og borgere med anden etnisk baggrund end dansk, der bor i udsatte boligområder. Formålet er at afdække i hvilket omfang politiets indsats i sådanne områder opfattes som legitim og retfærdig blandt borgergruppen, og hvordan legitimiteten formes af dagligdags interaktionen mellem borger og politi. Indenfor dette emne har ph.d.-projektet særligt fokus på familierne til unge, der har været i kontakt med politiet og retsvæsenet. Familiernes oplevelser med politiet og holdninger til deres legitimitet vil blive undersøgt gennem interviews med 15 familier. Det indsamlede materiale vil blive analyseret med udgangspunkt i både kriminologisk og etnologisk kulturteori for at få en kontekstuel forståelse for familiernes retfærdighedsopfattelser.