Politiets tryghedsskabende funktion

Politiets tryghedsskabende funktion i forbindelse med ordensproblematikker i det offentlige rum

Formålet med projektet er at undersøge politiets ordens- og tryghedsskabende indsats i det offentlige rum. Projektet vil basere sig på en række mindre etnografiske feltstudier hvor politiets patruljering vil blive fulgt i forskellige typer af offentlige, urbane rum.

Projektet vil have fokus på 1) hvad der bliver opfattet som utryghedsskabende af de patruljerende politibetjente, 2) hvordan politibetjentene agerer på utryghedsskabende adfærd, herunder hvordan og i hvilket omfang retslige ressourcer som narkotikalovgivningen og ordensbekendtgørelsen bliver anvendt, og 3) hvordan interaktionen mellem politibetjent og borger udspiller sig i de konkrete møder og hvad der har indflydelse på mødernes udfald, herunder hvornår og hvorfor konkrete møder mellem politi og borger resulterer i samarbejde, og hvornår og hvorfor de ikke gør.

Projektet vil således sætte ord på den hverdagslige politipatruljering i forbindelse med ordens- og tryghedsproblematikker og ved at undersøge de interaktionelle processer i politiets møde med borgerne, vil projektet søge at belyse hvordan tryghed og orden kan opretholdes ved brug af så lidt indgribende magtmidler som muligt.