Hvordan unge bliver påvirket af deres forældres misbrug af rusmidler

Dette Ph.D-projekt vil undersøge, hvilke konsekvenser forældres misbrug af rusmidler har både på kort og lang sigt for børnene. Der tages udgangspunkt i unges anførelse af, at deres forældre har/har haft et misbrug af alkohol og/eller stoffer. Tidligere forskning på området har vist, at forældres misbrug af rusmidler har sammenhæng med dårligere sundhed og trivsel hos børnene. Der er dog stadig manglende viden om de forskellige konsekvenser. Ph.D-projektet vil se nærmere på de kortsigtede konsekvenser i form af skoletiden og de langsigtede konsekvenser for de unge i forhold til blandt andet deres uddannelse, beskæftigelse og eget forbrug af rusmidler. Dette analyseres ved hjælp af en kombination af spørgeskema-data og registerdata, hvor denne gruppe sammenlignes med unge, der ikke har oplevet forældres misbrug af rusmidler (omkring 12.000 unge er identificeret i registrene og heraf er der spørgeskema-data på 6653 unge).